Undersökning av prostataförstoring

Läkaren undersöker symtomens art vid prostataförstoring och vilket besvär förstoringen medför.

Läkaren känner på prostatan via analöppningen och utreder dess storlek samt eventuella förhårdnader och knölar.

Förekomsten och svårighetsgraden av symtomen på prostataförstoring kan utredas med ett symtomfrågeformulär (DAN-PSS1). Formuläret kan även användas för att bedöma hur effektiv läkemedelsbehandlingen är.

Vid undersökningarna kontrolleras urinprov och det blodvärde som beskriver njurfunktionen, det vill säga kreatinin. Dessutom undersöker man värdet för det protein som prostatan utsöndrar i blodet, PSA (prostataspecifikt antigen) med ett laboratorieprov.

Uppdaterad  30.11.2022

Kyllä