Laserbehandling av prostatan

Vid sidan av prostatahyvling är ett annat alternativ för avlägsnande av extra vävnad att man förångar vävnaden med en laserstråle. I dag används grön laser.

Laserbehandling av prostatan görs i en operationssal under ryggmärgsbedövning (spinalbedövning). Ingreppets effekt och biverkningar är liknande som vid hyvling av prostatan. Vid laseringreppet fås inga prover på prostatavävnaden för patologiska undersökningar.

Om patienten tar blodförtunnande medicin som inte kan avbrytas säkert, är laserbehandling ett alternativ. Vid laseringrepp är blödningen mindre omfattande än vid hyvling. Blödningar efter ingreppen är ändå lika vanliga.​

Uppdaterad  30.11.2022

Kyllä