Läkemedelsbehandling vid prostataförstoring

Man kan framgångsrikt behandla symtomen av prostataförstoring i flera års tid med hjälp av läkemedel. Läkemedlens effekt varierar dock från person till person.

Vid prostataförstoring påbörjas läkemedelsbehandlingen inom primärvården. I regel används två sorters läkemedel som tillsammans ger en effektiv behandling.

Uppdaterad  30.11.2022

Kyllä