Anvisningar för hemvård efter ingreppet

Efter ingrepp på prostatan är återhämtningstiden cirka fyra veckor. Under konvalescensen kan man behöva urinera oftare, känna sveda när man urinerar och ha blod i urinen.

  • Efter 2–3 veckor efter hyvlingen lossnar ”skorpan” i operationsområdet och det kan förekomma blod i urinen. Om du inte kan urinera måste du kontakta hälsovårdscentralen.
  • Drick rikligt med vätska om andra sjukdomar såsom hjärtsvikt inte förhindrar detta.
  • Undvik kraftig ansträngning, lyftande och heta bastubad.
  • Undvik samlag under en månads tid eftersom det är förknippat med en blödningsrisk.
  • Om du plötsligt får feber ska du kontakta hälsovårdscentralen.

Uppdaterad  30.11.2022

Kyllä