Återhämtning efter prostatahyvling

Återhämtningen efter en prostatahyvling är individuell och beror på hur omfattande hyvlingen har varit. Återhämtningstiden är vanligtvis cirka en månad och sjukledigheten för personer i arbetsför ålder är lika lång.

​​Sveda vid urinering hör till konvalescensen. Skorpan i det opererade området lossnar vanligtvis inom 2-4 veckor efter hyvlingen och då kan det förekomma blod i urinen. Man kan sköta tillståndet genom att dricka rikligt med vatten för att snabbt skölja ut urinen ur blåsan.

Det är inte normalt med feber under konvalescensen. Kontakta en läkare om du får feber.

Efter hyvlingen leds sädesvätskan till urinblåsan vid ejakulation och lämnar kroppen i sinom tid med urinen. Detta är inte farligt för kroppen men vissa kan störas sexuellt av det.

Det är sällsynt men ändå möjligt med inkontinens efter ingreppet. I regel uppträder inkontinens hos cirka 1–2 procent av de patienter som genomgått ingreppet. Om man före ingreppet har konstaterat en neurologisk sjukdom eller en prostatacancer som spridit sig lokalt, eller strålbehandling har getts mot prostatacancer, är det avsevärt vanligare med inkontinens.

Uppdaterad  30.11.2022

Kyllä