Akut bakterieinfektion i prostatan, prostatit

Akut bakterieinfektion i prostatan, prostatit, är sällsynt.

Akut bakterieinfektion kan förekomma hos diabetiker eller personer med nedsatt immunförsvar. Symtomen är smärta och hög feber. Inflammationen behandlas med antibiotika.

Uppdaterad  30.11.2022

Kyllä