Psykisk vård vid för tidig utlösning

Psykisk vård är ett led i behandlingen av för tidig utlösning.

Vissa män får stor hjälp av sexualterapi vid för tidig utlösning. Sexualterapi används tillsammans med annan behandling. Sexualterapin syftar till att stärka självförtroendet och minska på prestationskraven.

Uppdaterad  1.12.2022

Kyllä