Information om behandling av för tidig utlösning

För tidig behandling av utlösning kan behandlas med beteendeterapi (kompressionsteknik eller start-stop-teknik) och sexualterapi och läkemedelsbehandling.

När patienten uppsöker läkare på grund av för tidig utlösning strävar man först efter att säkerställa att besväret inte är organiskt. Dessutom utreds det hur svårt besväret är.

Det finns flera behandlingsformer vid för tidig utlösning. Diskutera öppet om alternativen med läkaren.

Beroende på besvärets svårighetsgrad kan man få hjälp av beteende- och sexualterapi. Om sexpartnern deltar i vården kan det främja vården avsevärt. Ibland kan användningen av kondom minska känsligheten och därigenom hjälpa mot för tidig utlösning.

Uppdaterad  1.12.2022

Kyllä