Symtom vid erektil dysfunktion

Den erektila dysfunktionen kan uppträda som svag erektion, en erektion som upphör för snabbt eller som att erektionen saknas helt.

I regel börjar erektil dysfunktion så småningom. I början upphör erektionerna tidvis under det sexuella umgänget, men symtomen förvärras med tiden. Ännu i det här skedet påverkas morgonerektionerna inte.

Det finns hjälp att få för erektil dysfunktion, så diskutera öppet med din läkare.

Svaga erektioner kan förekomma tidvis, bero på partnern, stress eller andra förhållanden.

Uppdaterad  1.12.2022

Kyllä