Urologinen leikkaustoiminta KYSissä

Leikkaussuunnitelma ja hoidonsuunnittelu tehdään poliklinikkakäynnin yhteydessä.

Ennen leikkausta hoidonsuunnittelija ilmoittaa tarvittavien tutkimusten ajankohdan ja ohjeet leikkaukseen valmistautumiseen.

Suurin osa asiakkaista tulee sairaalaan toimenpideaamuna. Päiväkirurgisessa (PÄIKI) leikkauksessa asiakas pääsee kotiin jo samana päivänä. Tällaisia leikkauksia ovat esimerkiksi virtsateiden tähystystoimenpiteet. Osaa asiakkaista seurataan heräämössä (HERKO) yhden yön ajan ja kotiutuminen tapahtuu aamulla. Näin toimitaan esimerkiksi eturauhasen ja virtsarakon höyläystoimenpiteiden jälkeen. Osa toimenpiteistä vaatii seurannan vuodeosastolla.

Leikkausyksikkö sijaitsee Kaarisairaalassa. Leikkaukset tehdään yhä useammin tähystyskirurgisesti ja enenevässä määrin robottiavusteisesti, jolloin toipuminen on yleensä nopeampaa. Robottiavusteisesti tehdään virtsarakonpoistoleikkaukset, munuaisen osapoistot ja eturauhasen poistot.

Päivitetty  31.8.2021

Kyllä