Siirry sivun sisältöön

Eturauhasen liikakasvun tutkiminen

Lääkäri selvittää vastaanotolla eturauhasen liikakasvun oireiden laadun ja liikakasvusta aiheutuvan haitan.

Eturauhanen tunnustellaan peräaukon kautta ja selvitetään rauhasen koko ja mahdolliset kovettumat ja kyhmyt.

Eturauhasen liikakasvun oireiden esiintyvyyttä ja vakavuutta voidaan selvittää oirekyselykaavakkeella (DAN-PSS1). Kaavaketta voidaan käyttää myös lääkehoidon tehokkuuden arvioimiseen.

Tutkimuksissa tarkistetaan virtsanäyte ja munuaisten toimintaa kuvaava veriarvo eli kreatiniini. Lisäksi selvitetään laboratoriokokeella eturauhasen vereen erittämän valkuaisaineen eli PSA:n (Prostata spesifinen antigeeni) arvo.

Eturauhanen erittää vereen valkuaisainetta eli PSA:ta. PSA-pitoisuus mitataan eturauhasen liikakasvuun viittaavien oireiden takia, kun halutaan varmistaa, ettei oireiden aiheuttaja ole eturauhasen syöpä.

Eturauhasen koko vaikuttaa PSA-arvoon. Kookas eturauhanen erittää vereen runsaasti PSA:ta, minkä vuoksi yksittäistä PSA-arvoa ei voida tulkita ilman eturauhasen koon tutkimista. Eturauhasen kokoa tutkitaan tunnustelemalla peräaukon kautta.

PSA-arvon tulkinta on monisyistä. Usein seurataan arvon kehittymistä. Koska eturauhasen liikakasvu on etenevä tila, PSA-arvo nousee hiljalleen. Jos PSA:n nousu on nopeaa, saatetaan tarvita jatkotutkimuksia urologin luona.

Muita PSA-pitoisuutta lisääviä tekijöitä ovat virtsaumpitilanne, virtsatietulehdus ja kylmettyminen. Näissä tilanteissa PSA-verikoe on otettava uudelleen tilanteen parannuttua.

Eturauhasen syövässä PSA-pitoisuus on usein koholla. Eturauhasen syöpää ei käytännössä esiinny alle 40-vuotiailla, joten alle 40-vuotiaan miehen PSA-arvon mittaaminen ei ole tarpeen.

Eturauhasen erittämä PSA:n määrä kasvaa iän myötä, joten viitearvot on ryhmitelty iän perusteella. Viitearvot ovat laboratoriokohtaisia.

Iänmukaiset PSA-viitearvot (Käypä hoito -suositus):

Ikä

PSA

alle 50 vuotta

alle 2,5 µg/l

50-59 vuotta

alle 3,5 µg/l

60-69 vuotta

alle 4,5 µg/l

70-79 vuotta

alle 6,5 µg/l

Varsinaisen PSA-arvon lisäksi laboratoriosta ilmoitetaan PSA:n prosenttiosuus, joka kuvaa vapaasti esiintyvän PSA-valkuaisaineen määrän.

PSA-arvon pitäisi olla mahdollisimman matala, mutta PSA:n prosenttiosuuden mahdollisimman korkea. Yksiselitteistä normaaliarvoa ei ole olemassa, mutta PSA:n viitteellinen yläarvo on noin 10. PSA:n prosenttiosuuden tulisi olla yli 15.

Eturauhasen tilannetta voidaan selvittää myös vatsan päältä tehtävällä ultraäänitutkimuksella. Tutkimuksessa selvitetään eturauhasen koko, muoto ja mahdolliset rakennemuutokset sekä munuaisten tilanne. Tutkimuksen lopussa mitataan ultraäänellä virtsaamisen jälkeen virtsarakkoon jäävän virtsan määrä eli jäännösvirtsa.

Jos eturauhasen liikakasvun oireet eivät helpotu terveyskeskuslääkärin tutkimusten ja hoitojen jälkeen, jatkotutkimuksia tehdään tarpeen mukaan urologin vastaanotolla.

Virtsaamisen paineenmittausta varten vastaanotolle tullaan virtsarakko täynnä. Virtsaaminen tapahtuu rauhallisessa huoneessa erillislaitteeseen, jolla mitataan virtsasuihkun voimakkuus ja virtsaamisaika. Virtasaamisen jälkeen mitataan ultraäänellä jäännösvirtsan määrä.

Virtsanvoimakkuuden mittaus

 • Tutkimus voidaan tehdä vain silloin, kun virtsarakko on riittävän täysi (vähintään 150 millilitraa) ja on tarve virtsata.

 • Virtsarakon täyttymistä voi edistää juomalla nesteitä ennen tutkimusta.

 • Virtsasuihkun voimakkuus mitataan virtsaamalla tutkimuslaitteeseen.

 • Virtsaamisen jälkeen rakkoon jäävän virtsamäärän mittaus tehdään ultraäänilaitteella vatsan päältä.

Peräaukon kautta tehtävä ultraäänitutkimus on vatsan päältä tehtävää tutkimusta tarkempi tapa selvittää eturauhasen muoto, koko ja kudoksen säännöllisyys.

Jos eturauhasen tutkimuksessa on todettu poikkeavuutta, esimerkiksi kohonnut PSA tai poikkeava löydös eturauhasen tunnustelussa, voidaan eturauhasesta ottaa koepala ultraäänitutkimuksen yhteydessä.

Ultraäänitutkimukseen valmistautuminen

 • Tutkimuspäivänä saa syödä normaalisti.

 • Peräsuoli tyhjennetään pienoisperäruiskeella, ellei suoli ole toiminut tutkimusaamuna.

 • Ruiskeen voi ostaa apteekista ilman reseptiä.

Koepalojen otto

 • Antibiootti annetaan noin tunti ennen toimenpidettä.

 • Koepalojen ottamisen jälkeen virtsassa, siemennesteessä ja ulosteessa voi näkyä verta jopa usean viikon ajan.

 • Koepalojen oton jälkeen on parin päivän ajan hyvä juoda nestettä normaalia enemmän.

 • Jos koepalojen oton jälkeen nousee kuume, tulee ottaa yhteys terveyskeskukseen.

Joissakin tilanteissa on syytä tehdä virtsaputken ja -rakon tähystys. Tutkimus tehdään virtsaputken kautta taipuisalla tähystimellä. Virtsaputki liukastetaan geelillä. Tähystämällä saadaan selville eturauhasen aiheuttama virtsaputken ahtautuminen sekä virtsarakkomuutokset rakon seinämässä.

Virtsarakon tähystys

 • Tee alapesu ennen tutkimukseen tuloa.

 • Parin päivän ajan tutkimuksen jälkeen voi olla tihentynyttä virtsaamisen tarvetta, kirvelyä tai verta virtsassa. Nestettä on hyvä juoda normaalia enemmän.

 • Jos virtsaamiseen liittyvät ärsytysoireet kestävät yli kolme päivää, käy antamassa virtsanäyte terveyskeskuksessa.

Päivitetty 30.11.2022