Eturauhasen liikakasvun tutkiminen

Lääkäri selvittää vastaanotolla eturauhasen liikakasvun oireiden laadun ja liikakasvusta aiheutuvan haitan.

Eturauhanen tunnustellaan peräaukon kautta ja selvitetään rauhasen koko ja mahdolliset kovettumat ja kyhmyt.

Eturauhasen liikakasvun oireiden esiintyvyyttä ja vakavuutta voidaan selvittää oirekyselykaavakkeella (DAN-PSS1). Kaavaketta voidaan käyttää myös lääkehoidon tehokkuuden arvioimiseen.

Tutkimuksissa tarkistetaan virtsanäyte ja munuaisten toimintaa kuvaava veriarvo eli kreatiniini. Lisäksi selvitetään laboratoriokokeella eturauhasen vereen erittämän valkuaisaineen eli PSA:n (Prostata spesifinen antigeeni) arvo.

Haitarin otsikkotaso2
PSA

Eturauhanen erittää vereen valkuaisainetta eli PSA:ta. PSA-pitoisuus mitataan eturauhasen liikakasvuun viittaavien oireiden takia, kun halutaan varmistaa, ettei oireiden aiheuttaja ole eturauhasen syöpä.

Eturauhasen koko vaikuttaa PSA-arvoon. Kookas eturauhanen erittää vereen runsaasti PSA:ta, mistä johtuen yksittäistä PSA-arvoa ei voida tulkita ilman eturauhasen koon tutkimista. Eturauhasen koko tutkitaan tunnustelemalla peräaukon kautta.

PSA-arvon tulkinta on monisyistä. Usein seurataan arvon kehittymistä. Koska eturauhasen liikakasvu on etenevä tila, PSA-arvo nousee hiljalleen. Jos PSA:n nousu on nopeaa, saatetaan tarvita jatkotutkimuksia urologin luona.

Muita PSA-pitoisuutta lisääviä tekijöitä ovat virtsaumpitilanne, virtsatietulehdus ja kylmettyminen. Näissä tilanteissa PSA-verikoe on otettava uudelleen tilanteen parantuessa.

Eturauhasen syövässä PSA-pitoisuus on usein koholla. Eturauhasen syöpää ei käytännössä esiinny alle 40-vuotiailla, joten alle 40-vuotiaan miehen PSA-arvon mittaaminen ei ole tarpeen.

Yksittäistä PSA-arvoa ei voi tulkita ilman eturauhasen koon tutkimista.

PSA-veriarvo

Eturauhasen erittämä PSA:n määrä kasvaa iän myötä, joten viitearvot on ryhmitelty iän perusteella. Viitearvot ovat laboratoriokohtaisia.

Taulukko "Iänmukaiset PSA-viitearvot (käypähoitosuositus) tähän

Varsinaisen PSA-arvon lisäksi laboratoriosta ilmoitetaan PSA:n prosenttiosuus, joka kertoo vapaasti esiintyvän PSA-valkuaisaineen määrän.

PSA-arvon pitäisi olla mahdollisimman matala, mutta PSA:n prosenttiosuuden mahdollisimman korkea. Yksiselitteistä normaaliarvoa ei ole olemassa, mutta PSA:n viitteellinen yläarvo on noin 10. PSA:n prosenttiosuuden tulisi olla yli 15.

Kuvantamistutkimukset

Eturauhasen tilannetta voidaan selvittää myös vatsan päältä tehtävällä ultraäänitutkimuksella. Tutkimuksessa selvitetään eturauhasen koko, muoto ja mahdolliset rakennemuutokset sekä munuaisten tilanne. Tutkimuksen lopussa mitataan ultraäänellä virtsaamisen jälkeen virtsarakkoon jäävän virtsan määrä eli jäännösvirtsa.

Virtsanvoimakkuuden mittaus ja jäännösvirtsan määrä

Jos eturauhasen liikakasvun oireet eivät helpotu terveyskeskuslääkärin tutkimusten ja hoitojen jälkeen, jatkotutkimuksia tehdään tarpeen mukaan urologin vastaanotolla.

Virtsaamisen paineenmittausta varten vastaanotolle tullaan virtsarakko täynnä. Virtsaaminen tapahtuu rauhallisessa huoneessa erillislaitteeseen, jolla mitataan virtsasuihkun voimakkuus ja virtsaamisaika. Virtasaamisen jälkeen mitataan ultraäänellä jäännösvirtsan määrä.

Virtsanvoimakkuuden mittaus

 • Tutkimus voidaan tehdä vain silloin, kun virtsarakko on täysi ja on tarve virtsata.
 • Virtsarakon täyttymistä voi edistää juomalla nesteitä ennen tutkimusta.
 • Virtsasuihkun voimakkuus mitataan virtsaamalla tutkimuslaitteeseen.
 • Virtsaamisen jälkeen rakkoon jäävän virtsamäärän mittaus tehdään ultraäänilaitteella vatsan päältä.
Ultraäänitutkimus peräaukon kautta

Peräaukon kautta tehtävä ultraäänitutkimus on vatsan päältä tehtävää tutkimusta tarkempi tapa selvittää eturauhasen muoto, koko ja kudoksen poikkeavuus.

Jos eturauhasen tutkimuksessa on todettu poikkeavuutta, esimerkiksi kohonnut PSA tai poikkeava löydös eturauhasen tunnustelussa, niin eturauhasesta voidaan ottaa koepala ultraäänitutkimuksen yhteydessä.

Ultraäänitutkimukseen valmistautuminen

 • Tutkimuspäivänä saa syödä normaalisti.
 • Peräsuoli tyhjennetään pienoisperäruiskeella, ellei suoli ole toiminut tutkimusaamuna.
 • Ruiskeen voi ostaa apteekista ilman reseptiä.

Koepalojen otto

 • Antibiootti annetaan tuntia ennen toimenpidettä.
 • Koepalojen ottamisen jälkeen virtsassa, siemennesteessä ja ulosteessa voi näkyä verta jopa usean viikon ajan.
 • Koepalojen oton jälkeen on parin päivän ajan hyvä juoda nestettä normaalia enemmän.
 • Jos koepalojen oton jälkeen nousee kuume, tulee ottaa yhteys terveyskeskukseen.
Virtsaputken ja -rakon tähystys

Joissakin tilanteissa on syytä tehdä virtsaputken ja -rakon tähystys. Tutkimus tehdään virtsaputken kautta taipuisalla tähystimellä. Virtsaputki liukastetaan geelillä. Tähystämällä saadaan selville eturauhasen aiheuttama virtsaputken tukkeuma sekä virtsarakkomuutokset rakon seinämässä.

Virtsarakon tähystys

 • Tee alapesu ennen tutkimukseen tuloa.
 • Parin päivän ajan tutkimuksen jälkeen voi olla tihentynyttä virtsaamisen tarvetta, kirvelyä tai verta virtsassa. Nestettä on hyvä juoda normaalia enemmän.
 • Jos virtsaamiseen liittyvät ärsytysoireet kestävät yli kolme päivää, käy antamassa virtsanäyte terveyskeskuksessa.
eturauhanen; eturauhasen liikakasvu

Kyllä

Päivitetty  31.8.2021