Kuka hoitaa asioitani sairaalassa?

Leikkaukseen tulijan asioita hoidetaan moniammatillisena yhteistyönä leikkauspäätöksestä lähtien. Tutustu tarkemmin, kuka hoitaa asioitasi sairaalassa.

Lääkärit ja hoitava henkilökunta

Hoidonsuunnittelija/hoidonvaraaja

Hoidonsuunnittelija on yleensä sairaanhoitaja. Hän kutsuu potilaan suunniteltuun leikkaukseen puhelimitse ja/tai kirjeitse. Hän haastattelee ja ohjaa potilasta hoitamaan perussairaudet hoitotasapainoon ennen leikkausta.

Kirjeessä on tiedot mahdollisista leikkausta edeltävistä tutkimuksista, leikkausta edeltävistä valmisteluista sekä lääkeohjeista ja kotiutumisesta.

Hoidonsuunnittelija varaa tarvittaessa leikkausta edeltävän käynnin hoitajalle, leikkaavalle lääkärille ja/tai nukutuslääkärille. Hoitajakäynnillä mitataan verenpaine, pulssi ja happisaturaatio. Lääkäreiden vastaanotoilla varmistetaan tarvittaessa leikkauskelpoisuus ja tehdään lopullinen leikkaustarvearvio.

Jos sairastut ennen leikkausta tai sinulla on kysyttävää, voit olla yhteydessä hoidonsuunnittelijaan saamiesi ohjeiden mukaan.

Röntgenhoitaja ja röntgenlääkäri

Mikäli olet käynyt kuvantamistutkimuksissa ennen leikkausta, olet tavannut röntgenhoitajan. Röntgenlääkäri on tutkinut kuvasi ja kirjoittanut näistä lausunnon. Kuva ja lausunto on leikkauspäivänä leikkaussalin hoitohenkilökunnan käytössä.

Laboratoriohoitaja

Sinusta on voitu ottaa verinäytteitä ja sydänfilmi ennen leikkausta. Tällöin olet tavannut laboratoriohoitajan.

Sairaanhoitaja

Sairaalaan tullessa sinut vastaanottaa sairaanhoitaja. Yleensä sairaanhoitaja saattaa tai hakee sinut myös leikkaussaliin, missä leikkausryhmä ottaa sinut vastaan.

Leikkausryhmä

Leikkaavan lääkärin tapaat viimeistään leikkauspäivänä ennen leikkaussaliin lähtöä tai leikkaussalissa ennen leikkausta. Leikkaava lääkäri on usein sama lääkäri, jonka olet jo tavannut poliklinikalla.

Leikkausryhmä koostuu nukutushoitajasta ja -lääkäristä, instrumentti- ja valvovasta hoitajasta (passari) sekä leikkaavasta lääkäristä. Nukutushoitaja ja -lääkäri pitävät sinusta huolen koko leikkauksen ajan. Instrumenttihoitajan tehtävänä on avustaa leikkaavaa lääkäriä. Passari avustaa koko tiimiä ja pitää huolen yleisestä leikkauksen sujumisesta ja turvallisuudesta.

Lääkintävahtimestari on osa leikkaustiimiä. Hän avustaa esimerkiksi leikkausasennon laitossa tai kipsaamisessa.

Leikkauksen jälkeen sinut viedään heräämöön, jossa sinua hoitaa kotiutumiseen tai osastolle siirtymiseen asti heräämöhoitaja. Lähi-, perus- tai sairaanhoitaja hakee sinut takaisin osastolle.

Fysioterapeutti

Fysioterapeutilta saat ohjausta liikkumiseen liittyvissä asioissa. Fysioterapeutilta voit saada ohjeita esimerkiksi siihen,

  • Kuinka lähdet liikkeelle leikkauksen jälkeen
  • Miten voit edistää toipumistasi harjoittelemalla
  • Miten käytät erilaisia apuvälineitä liikkumisesi apuna leikkauksen jälkeen

Lue lisää:

Fysioterapia (Kuntoutumistalo)

Toimintaterapeutti

Toimintaterapeutti voi auttaa sinua löytämään keinoja selviytyä arjen tilanteissa ja toiminnoissa leikkauksen jälkeen. Toimintaterapeutin palveluista voi olla hyötyä esimerkiksi

  • Plastiikkakirurgisiin leikkauksiin liittyen arpien seurannassa ja hoidossa
  • Pienapuvälineiden ja yksilöllisten tukilastojen eli ortoosien arvioinnissa ja hankinnassa

Lue lisää:

Toimintaterapia (Kuntoutumistalo)

Sosiaalityöntekijä

Terveydenhuollon sosiaalityöntekijältä saat tarvittaessa yksilöllistä ohjausta ja neuvontaa. Häneen saat yhteyden hoitavan osaston henkilökunnan kautta. Sosiaalityöntekijältä saat tarkempaa tietoa muun muassa Kelan etuuksista, vakuutusasioista, potilasvahinkoasioista sekä tukipalveluista kuten kotiavusta leikkauksen jälkeen.

Lue lisää:

Kansaneläkelaitoksen tarjoamat palvelut (Kela)
Oikeudet ja etuudet (Kuntoutumistalo)​

Kivunhoito

Kipua leikkauksen jälkeen hoitaa lääkäri ja sairaanhoitaja yhdessä kanssasi. Sinulle sopiva kivunhoitomenetelmä voi olla lääkkeellistä tai lääkkeetöntä, riippuen tilanteesta.

Ongelmallisissa kiputilanteissa lääkärisi voi pyytää arviota kivunhoitoon erikoistuneelta lääkäriltä. Tarvittaessa sinulle voidaan kirjoittaa lähete kipuklinikan tarkempaan kipuarvioon.

Henkinen tuki

Hoitohenkilökunta pyrkii tunnistamaan leikkaukseen tulevan potilaan henkisen tuen tarvetta huomioimalla potilaan käyttäytymistä, puhetapaa, kehonkieltä sekä kuuntelemalla potilasta. Tukea annetaan potilaskohtaisesti tarpeen mukaan eri tavoin.

Ensisijaisesti potilaan tulee saada riittävästi tietoa tulevasta leikkauksesta ja siihen liittyvistä asioista. Leikkaukseen valmistautuminen ja siitä toipuminen ovat tärkeitä asioita leikkauksen onnistumisen kannalta. Tässä auttaa parhaiten hoitava lääkäri ja muu hoitohenkilökunta. Heidän tehtävänään on kuunnella sinua ja vastata kysymyksiisi.

Mikäli sinusta tuntuu, ettei keskustelu hoitohenkilökunnan kanssa riitä, pyydä rohkeasti apua. Muita tuen tarjoajia sairaalassa ovat esimerkiksi psykiatrinen hoitaja ja lääkäri sekä sairaalapastori ja seksuaaliterapeutti.

Lue lisää:

Tyyni (Mielenterveystalo)

Vatvonnasta vapaaksi (Mielenterveystalo)


 

Potilasasiamies

Mikäli potilaan hoito ei suju ennakkoon suunnitellulla tavalla, apuna on potilasasiamies. Potilasasiamiehen tehtävänä on jakaa tietoa potilaan oikeuksista ja toimia potilaan oikeuksien edistämiseksi. Hän avustaa tarvittaessa potilasta muistutuksen, kantelun tai potilasvahinkoilmoituksen tekemisessä.

Potilasasiamies ei ota kantaa, onko potilaan hoidossa tapahtunut vahinko tai virhe eikä hänen tehtävänään ole ottaa kantaa hoidon sisältöön tai taudinmääritykseen. Selvityksen saat yksiköstä, jossa olet ollut hoidettavana.

Potilasasiamiehen yhteystiedot saat omasta hoitopaikastasi ja useimmiten myös sairaalan internet-sivuilta.

Lue lisää:

Potilaan oikeudet ja potilasasiamiehen tehtävät (Valvira)


Edellinen sivuSeuraava sivu 

Päivitetty  19.2.2019