PPSHP

​​

Sjukhus i Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt erbjuder operationser inom olika specialiteter för patienter med en remiss samt akuta operationer för vuxen- och barnpatienter.

Vi erbjuder högkvalitativa, patientinriktade kirurgiska operationer inom den specialiserade sjukvården. Du kan själv delta i planeringen av din vård tillsammans med en sjuksköterska och en läkare som planerar din behandling. Våra behandlingsmetoder är baserade på befintlig forskningsdata och aktuell klinisk praxis.

När en läkare i samband med ett poliklinikbesök eller utifrån en remiss fattar ett kirurgiskt beslut, placeras du i operationskö eller får tid till operationen i samband med ditt poliklinikbesök.

Sjukskötaren som planerar vården i anslutning till din operation ser till att alla nödvändiga extra undersökningar och andra frågor som påverkar ditt hälsotillstånd och det kirurgiska ingreppet beaktas i tid. Bland extra undersökningar som eventuellt behövs före operationen är laboratorieundersökningar och radiologiska undersökningar.

Du kommer att få instruktioner om hur du bör förbereda dig inför en operation antingen per telefon eller i samband med ett förbesök på polikliniken. Du ska fylla i ett formulär med preliminära uppgifter där ditt hälsotillstånd och olika operationsrelaterade saker kartläggs.

Läs mer:

Målet med förberedelserna är att du är väl förberedd inför en operation och att du vet hur operationsdagen kommer att se ut. På så sätt löper allt bra på själva dagen och du kan åka hem för att återhämta dig antingen samma dag (dagkirurgi) eller efter några dagar på uppvaknings- eller bäddavdelningen.

Beroende på din operation kommer du till operationen antingen via operativa dagavdelningen, LEIKO-enheten (från hemmet till operation), öppenvårdsenheten Avohoitotalos operationsavdelning, gynekologiska polikliniken eller bäddavdelningen.

Läs mer om hur man kan förbereda sig för barnkirurgin:

Ett multiprofessionellt operationsteam tar hand om dig under operationsdagen. I teamet ingår en kirurg, anestesiolog, operations- och anestesisjukskötare och vid behov en medikalvaktmästare.

Vi utvärderar vår verksamhet med hjälp av olika indikatorer, till exempel ku​ndnöjdhet och tillgången till vård. Vårdkvaliteten är mycket viktigt för oss, och vi följer upp den till exempel genom sjukhusets infektionsregister.

Vi är aktivt engagerade i nationellt och internationellt betydande och mångsidigt medicinsk och v​årdvetenskapligt forskningsarbete.

Kontaktinformation:

Oys telefonväxel tel. 08 315 2011
www.ppshp.fi

Uppdaterad  10.12.2018

Kyllä