Norra Savolax sjukvårdsdistrikt

​​​Välkommen till Kuopio universitetssjukhus

Vid Kaarisairaala finns den största och modernaste koncentrationen operationssalar i Finland. Vi erbjuder anestesi och kirurgi på ett patientorienterat sätt. Sjukhusets 35 operationssalar är ergonomiskt och flexibelt utrustade. I salarna används de senaste bild- och ljudöverföringssystem genom vilka operationerna kan monitoreras och kommenteras till exempel i undervisningssituationer. I alla operationssalar utnyttjas den senaste teknologin, bl.a. robotassisterad kirurgi.

Kuopio universitetssjukhus är ett av Finlands ledande undervisningssjukhus. Sjukhuset bedriver internationellt ansedd forskning och utbildar årligen cirka 1 700 experter inom medicin, vårdvetenskap, odontologi och andra hälsovetenskaper.

Patientens vårdförlopp

Läkaren bedömer ditt behov av operation och fattar beslut om ett kirurgiskt ingrepp, väljer den rätta vårdprocessen för dig och anmäler dig till operationskön. I samband med att läkaren fattar beslut om operationen, kommer den vårdande läkaren (kirurgen) att diskutera med dig och vid behov med dina anhöriga om målen, alternativen, fördelarna och riskerna med vården och behandlingen. Du har alltid rätt att få tillräckligt med information om det kommande ingreppet, samt om förberedelserna och återhämtningen. Kom ihåg att ta upp saker som du funderar på innan.

Samtidigt kartlägger sjukskötaren på polikliniken din helhetssituation och vägleder dig i att förbereda dig för operationen.

Päiki = Dagkirurgi. Du anländer till sjukhuset på operationsdagen och åker hem samma dag efter uppföljningen och instruktionerna om hemvård.

Herko = Hem från uppvakningen. Du anländer till sjukhuset på operationsdagen och åker hem från uppvakningsenheten senast kl. 10 följande dag.

Leiko = Från hemmet till operation. Du anländer till sjukhuset på operationsdagen och flyttas från uppvakningen till fortsatt vård på bäddavdelningen.

Bäddavdelning = Du anländer dagen före operationen till sjukhusets bäddavdelning och åker hem via bäddavdelningen.

Innan operationen

Efter att läkaren har fattat beslut om operation tar vårdplaneraren över. Vårdplaneraren är en sjukskötare som specialiserat sig på sitt specialområde, och tar hand om helhetskontrollen av vård samt koorinerar det multiprofessionella samarbetet för att säkerställa en smidig och fungerande operationsprocess.

Vårdplaneraren jobbar utifrån patientens behov och individuellt. Planeraren tar kontakt per telefon om olika undersökningar och förberedelser inför en operation samt om operationstidpunkten.

Om du insjuknar före operationen eller om du har frågor, kan du kontakta vårdplaneraren enligt instruktionerna du fått.

Ditt hälsotillstånd kan bedömas före operationen på anestesipolikliniken i samråd med anestesiologen och sjukskötaren.

Vid behov kan du bli kallad till anestesipolikliniken till ett vårdmöte med anestesiologen samt en utvärdering av din funktionsförmåga. Största delen av utvärderingen görs dock utifrån sjukjournaler och telefonintervjuer. Vid behov konsulteras andra specialister, t.ex. kardiologer, om hur ditt hälsotillstånd kan bli bättre och operationvården ges i rätt tid.

På operationsdagen

De flesta patienter kommer direkt hemfirån till operationen på operationsdagen. Sjukskötaren kommer att ringa dig dagen innan. Samtidigt meddelas du tiden för ingrppet. Målet är att minimera väntetiden för operationen.

När du kommer till Kaarisairaala, anmäler du dig vid en anmälningsautomat på första våningen därifrån du ledsagas vidare. Personalen i mottagnins-utskrivningsenheten tar emot dig och tar hand om förvaringen av dina kläder och din egendom. Sjukskötaren gör ännu de sista förberedelerna inför operationen och ger förebyggande medicinering mot smärta samt vid behov lugnande medicin.

Den opererande läkaren träffar dig vid behov innan du flyttas till operationssalen. Läkaren markerar operationsområdet med en tusch eller planerar ett ingrepp eller annat.

Efter ingreppet flyttas du till uppvakningsenheten. Du får åka hem samma dag efter att du varit i mottagnings-utskrivningsenheten eller senare efter att varit på bäddavdelningen. De s.k. herko-patienterna (hem från uppvakningen) sover i uppvakningsenheten och åker hem följande morgon.

För att säkerställa god vård arbetar vi multiprofessionellt i ett team som består av en anestesiläkare, opererande läkare, personal i operationssalen resp. uppvakningen. Också andra professionella vårdgivare kan delta i din vård, t.ex. en fysioterapeut.

Anvisningar til patienten i operationskö

Anvisningar til patienten i operationskö

Anvisningar till en patient som förbereder sig för en operation.

  • Ät mångsidigt.
  • Motionera i mån av möjlighet.
  • Vid behov kan du kontakta din hälsovårdscentral och fråga om kost- och bantningsråd.
  • Ta väl hand om mun- och hudhälsan.
  • Infektioner ska behandlas i god tid innan det är operationsdags.

Olika infektioner (t.ex. urin-, luftvägs-, tand- och nagelbandsinfektioner, inflammerade utslag pch sår) kan utgöra ett hinder för operationen.

Vården av grundsjukdomar (t.ex. blod- och kärlsjukdom, diabetes och lungsjukdom) måste vara i balans innan operationen.

Om det sker förändringar i ditt allmänna hälsotillstånd som kan ha en inverkan på operationen, kontakta vårdplaneraren.

Omega-3-preparat och andra motsvarande naturpreparat bör undvikas två (2) veckor före operationen

Vi ber er att skicka ett elektroniskt formulär med förhandsinformation till Kuopio universitetssjukhus webbsidor: E-ärenden.

När du har meddelats operationstidpukten, kommer du att få en separat kallelse samt noggrannare anvisningar om operationen. Vårdplaneraren kontaktar dig per telefon.Ge respons

Vi uppmuntrar alla våra patienter att ge respons. På så sätt kan vi utveckla vår verksamhet och ​göra den ännu smidigare och mer patientinriktad.

KONTAKTINFORM​​ATION

Telefonväxel
017 173 311
Postadress
Kuopio universitetssjukhus
PB 100
70029 KY​S

www.psshp.fi/web/sv

E-post:

fornamn.efternamn@kuh.fi

Uppdaterad  7.12.2018

Kyllä