Lojo sjukhus

Mångsidig operationsverksamhet.

Lojo sjukhus tar hand om kommunerna Högfors, Lojo, Sjundeå och Vichtis.

Lojo sjukhus operations- och anestesienhet omfattar 11 operationssalar, lokaler för patienters mottagning, uppvakning och utskrivning. I vår enhet arbetar kirurger, anestesiläkare, vårdpersonal på anestesiologi, vårdpersonal och assisterande personal – sammanlagt över 100 personer.

I vår operationsenhet utförs olika typer av bukkirurgiska, ortopediska, vaskulärkirurgiska, plastikkirurgiska, urologiska och gynekologiska ingrepp samt öron-, näs- och halsoperationer och öronkirurgiska operationer. Utöver de planerade operationerna görs även jouroperationer dagligen.

År 2017 genomfördes totalt 5 746 ingrepp vid operationsenheten vid Lojo sjukhus, varav 1 120 var jouroperationer. De största kirurgiska grupperna är ögonsjukdomar, ortopedi och mjukdelskirurgi. Vi är det näst största centret för konstgjorda leder inom HUS.

Största delen av våra patienter kommer direkt hemifrån på morgonen till operationsavdelningen. Patienten möts av ett mångprofessionellt team som vårdar och handleder patienten individuellt, tryggt och säkert. Av våra patienter är 54 % dagkirurgiska, vilket betyder att de får åka hem samma dag som de har opererats.

En viktig riktlinje på operationsavdelningen är fokusering på kunden. Det är av stor vikt för oss att våra patienter känner sig nöjda och upplever att de har fått god vård. Därför ber vi varje patient att ge oss kundrespons. Vi använder kvalitetsregister inom många specialiteter. Vi övervakar och utvecklar kvaliteten på vår verksamhet, patientsäkerheten, punktligheten och effektiviteten av vården hela tiden. Vår kompetenta och välmående personal har förbundit sig till våra värderingar.

Kontaktuppgifter:

Lojo sjukhus Sjukhusvägen 8 08200 Lojo

Operations- och anestesienhet (HUS)

Föregående sidaNästa sida

Uppdaterad  10.12.2018

Kyllä