Information om HUS

HUS ger kundorienterad, trygg och högkvalitativ vård.

Till HUS hör fem sjukvårdsområden: HUCS, Hyvinge, Lojo, Borgå och Västra Nylands sjukhusområde. HUCS sjukvårdsområde är det största sjukvårdsområdet. Sjukhusen utanför HUCS heter Hyvinge sjukhus, Lojo sjukhus, Borgå sjukhus och Raseborgs sjukhus.

HUS är en internationellt högkvalitativ, nyskapande sjukhusorganisation där undersökningen och vården av patienter håller hög kvalitet ges i rätt tid, är trygg och utgår från patientens behov.

HUS:s jämlikhet, fokus på patienten, kreativitet och innovativitet, hög kvalitet och effektivitet samt öppenhet, tillit och ömsesidig respekt.

Vårdarbetets effektivitet följs regelbundet och öppet upp med hjälp av nyckeltal som har samband med vårdledarskap, vårdens kvalitet och trygghet, ekonomi, patienttillfredsställelse och utnyttjandet av personalresurser samt forskningsresultat inom vård- och hälsovetenskap.

Valfrihet. Varje finländare har möjlighet att fritt välja vårdplats genom att diskutera med läkaren som remitterar patienten. Finlands största sjukhusorganisation HUS ger vård och behandling inom alla större specialiteter. Vad gäller vårdresultatet ligger HUS och i synnerhet universitetssjukhuset HUCS i världsklass inom många områden även globalt sett.

Läs mera om valfrihet:

Valfrihet

Läs mera om HUS:

HUS

Uppdaterad  7.12.2018

Kyllä