HUCS

I HUCS sjkuvårdsområde finns riksomfattande spetskompetens.

​​​​Till Helsingfors universitetscentralsjukhus (HUCS) sjukvårdsområde hör Esbo, Hangö, Helsingfors, Ingå, Grankulla, Kervo, Kyrkslätt, Raseborg och Vanda. Sjukhusen inom HUCS:s område utför mer än 70 000 operationer årligen.​

HUCS har nationell expertis. Bland annat transplantationerna som görs i Finland samt ett stort antal hjärtoperationer utförs i Mejlans. I sjukhuset i Pejas finns det största offentliga centret för konstgjorda leder i Norden.

Läpp- och gomspaltcentret (Husuke) är det fjärde största i sitt slag i Europa. HUCS är också en föregångare n​är det gäller robotkirurgi som har använts sedan 2009.

HUCS bedriver också mycket forskning och fungerar som landets största utbildningsmiljö för hälsovård.

Nedan finns en lista över alla HUCS sjukhus, deras specialiteter samt länkar till kontaktinformation.

Hertonäs

Specialområden:

 • ortopedi
 • handkirurgi

Kontaktinformation via länken nedan:

H​ertonas sjukhus

Jorv sjukhus

Specialområden:

 • förlossningar och kvinnosjukdomar
 • gastroenterologisk kirurgi
 • endokrin kirurgi
 • plastikkirurgi
 • brännskadekirurgi

Kontaktinformation via länkarna nedan:

Operations- och anestesiavdelning

Dagkirurgi

Kirurgiska sjukhuset

Specialområden:

 • bröstkörtelskirurgi
 • venkirurgi
 • installation av venports- och hemodialyskateter
 • plastikkirurgi
 • generell anestesi för tandvårdspatienter
 • öron-, näs- och halssjukdomar

Kontaktinformation via länken nedan:

Kirurgiska sjukhuset

Nya barnsjukhuset

Specialområden:

 • hjärt- och transplantationskirurgi
 • urologi
 • ortopedi och traumatologi
 • cancerkirurgi
 • gastroenterologi
 • neonatal kirurgi
 • otologi
 • anestesitjänster för undersökningar
 • tandvård

Kontaktinformation via länken nedan:

Operations- och anestesiavdelningen

Mejlans sjukhus

Specialområden:

 • hjärt- och lungkirurgi
 • venkirurgi
 • gastroenterologisk kirurgi
 • leverkirurgi
 • mun- och käkkirurgi
 • transplantationer hos vuxna

Kontaktinformation via länken nedan:

Operations- och anestesiavdelning

Kvinnokliniken

Specialområden:

 • gynekologisk endoskopi och öppen kirurgi
 • avbrytande av graviditet

Kontaktinformation via länken nedan:

Operations- och anestesiavdelning

Pejas sjukhus

Specialområden:

 • kirurgiska ingrepp med konstgjorda leder
 • urologi
 • ortopedi
 • installation av katetrartekonivelkirurgia

Kontaktinformation via länkarna nedan:

Anestesi- och operationsavdelning

Raseborgs sjukhus

Kontaktinformation via länkarna nedan:

Operationsavdelning

Tölö sjukhus

Specialområden:

 • plastikkirurgi
 • neurokirurgi
 • ortopedi

Kontaktinformation via länkarna nedan:

Ögon-öronsjukhuset

Specialområden:

 • Ögonsjukdomar
 • Mun- och käkkirurgi
 • Öron-, näs- och halssjukdomar

Kontaktinformation via länkarna nedan:

Enheter​na i kliniken för ögonsjukdomar​​​


Uppdaterad  10.12.2018

Kyllä