Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt

​​Presentation

Vi utför operationer i Egentliga Finlands sjukdomsdistrikt inom Tyks sjukhus område, vid Kirurgiska sjukhuset och Salo sjukhus. Operationer utförs också på Åbolands sjukhus, som är ett kommunalt affärsverk men administrativt en del av Egentliga Finlands sjukdomsdistrikt.

Vi utför årligen cirka 41 000 kirurgiska ingrepp eller ingrepp som förutsätter anestesi på våra operationsavdelningar. Vi erbjuder kirurgiska ingrepp inom olika specialiteter för vuxna och barn. Också dagkirurgi och titthålsoperationer utgör en viktig del av vår verksamhet.

Kvalitetslöfte

Att arbeta kvalitativt är vår viktigaste värdering och utgör grunden för vårt arbete. Vi jobbar för våra patienter. På våra avdelningar finns kompetent och professionell personal som ger våra patienter bästa möjliga vård och omsorg och hjälper dem förbättra sin funktionsförmåga och livskvalitet.

Läs mer:

Operationsverksamhet (VSSHP)

Patientens vårdförlopp

Beslutet om operation fattas antingen på mottagningen/akutkliniken eller på bäddavdelningen. När ett operationsbeslut fattats, kommer du att bli informerad om tidpunkten och eventuella undersökningar antingen genast i samband med poliklinikbesöket eller lite senare per brev.

Du kommer också att få ett formulär som du bör fylla i. Det är avsett att kartlägga din hälsa och olika frågeställningar i anslutning till operationen. Instruktioner om hur du bör förbereda dig för operationen ges antingen per telefon eller på polikliniken.

Om operationsbeslutet fattas under sjukhusvistelsen, kommer du att bli opererad beroende på hur brådskande din situation är antingen redan under tiden på sjukhuset eller så väntar du på beskedet hemma.

Du kommer till den planerade operationen på morgonen antingen från ditt hem eller från bäddavdelningen. Efter operationen flyttas du till uppvakningsrummet (eller vid behov till intensiv vård).

Längden på den postoperativa vården beror på hur du komit till sjukhus och vad man kommit överens om din uppföljning efter operationen.

Läs mer:

Du som ska opereras

Experter

På operationsavdelningen jobbar vi i team, och varje medlem i teamet spelar en viktig roll. När du kommer till operationssalen, träffar du anestesiskötaren som tar emot dig. Hen arbetar i par med anestesiläkaren och tar hand om övervakning och kontroll av dina vitala funktioner och medicinsk behandling.

I salen finns också en instrumentskötare som tar hand om kirurgisk utrustning och arbetar i par med kirurgen.

Övervakande skötare hjälper med många saker, bl.a. tvättning av operationsområdet och hämtar upp saker under operationen, behandlar prov som tagits i samband med operationen osv.

Anestesiläkaren kommer att söva ned/bedöva dig. Också medikalvaktmästaren finns med i operationssalen och hjälper till t.ex. med att hitta rätt position för patienten. Kirurgen anländer när du nedsövts eller bedövats. I uppvakningsrummet finns det också en skötare som tar hand om dig. Bäddavdelningens skötare hämtar dig från uppvakningen när du är redo att flyttas.

På våra operationsavdelningar finns sjuksköterskor, anestesiläkare, kirurger, sjukgymnaster, farmaceuter, institutionsanställda, vårdlogistiker, avdelningsskötare och biträdande avdelningsskötare.

Överskötare och sektorschefer ansvarar för administrationen av operationsverksamhet. I utvecklingsarbetet ingår även projektplanerare och klinisk vårdspecialist.

Mätare

Vi utvärderar vår verksamhet kontinuerligt. Kvalitetsindikatorer inkluderar patientfeedback, kvalitetsutvärderingssystemet för verksamhet och utbildning, nationella granskningar av operationsverksamheten och undersökningar av arbetstagarnas välfärd. Kvaliteten på operationen övervakas även genom systematisk rapportering av avvikelser och på grundval av planerade utvecklingsprojekt ja kartläggningar av personalens välbefinnande i arbetet. Kvaliteten av operationsverksamheten följs också upp genom en systematisk rapportering​ av avvikelser och olika utvecklingsprojekt som planerats utifrån det.

Forsknings- och utvecklingsverksamhet

Inom vårt område bedrivs mycket forskardriven forskning och doktorandstudier inom både medicinskt och vårdvetenskapligt område. Vi deltar i flera multinationella forskningsprojekt och uppföljningsstudier. Vi har också satsat på att kontinuerligt utveckla verksamheten i operationssalen.

Kontaktinformation

Våra operationsavdelningar finns på olika håll i sjukhuset. Förvaltningsenhetens adress är osoite on Kinakvarngatan 4–8, 20521 Åbo. Du hittar oss också på Tyks hemsidor.

Uppdaterad  19.12.2018

Kyllä