Operationstjänster i Birkalands sjukvårdsdistrikt

Var, hur och när?

​Tammerfors universitetssjukhus (Tays) utför operationer i tre olika sjukhus:

I Sastamala utförs inga operationer, endast ingrepp som görs i lokal bedövning är möjliga.

Arbetet har fördelats mellan sjukhusen så att Tays Centralsjukhus tar i huvusak hand om akut kirurgi samt tung och​ krävande kirurgi. Tays Hatanpää tar hand om krävande men icke brådskande kirurgi som kräver avdelningsvård, samt kirurgi med kortvård eller dagkirurgi. Tays Valkeakoski fokuserar på dagkirurgin.

En läkarremiss krävs för medicinska undersökningar och behandling av en specialistläkare. Alla remisser som skickas till Tays bör adresseras till Tays Centralsjukhus, varifrån de distribueras vidare till olika vårdenheter. När en patient väljer Tays för behandling, kommer undersökningarna, vården och behandlingen att genomföras på ett av Tays sjukhus enligt arbetsfördelningen. Patientens önskemål beaktas i mån av möjlighet vid valet av sjukhus.

Aktiebolag ägda av Birkalands sjukvårdsdistrikt utför en del av operationserna:

Protesoperationerna utförs av sjukhuset för konstgjorda leder Coxa.

Hjärtpatienter undersöks och behandlas vid Tays Hjärtsjukhus.

Vår verksamhet bygger på våra etiska principer: god vård, respekt för individen, kompetensvärdering och samhällsansvar.

Hjälp oss att utveckla vår vård och våra tjänster så att de blir ännu bättre: Ge oss återkoppling!

Vill du välja Tays som din vårdplats? Läs tilläggsinformation: Fritt val av vårdgivare.


Nästa sida

 


Uppdaterad  7.12.2018

Kyllä