Vårdavdelning (VOS)

På vårdavdelningen behandlas patienter som stannar över natten för vård eller observation.

Patienterna kallas till vårdavdelningen dagen före operationen eller på operationsdagens morgon. Utskrivningen sker även i dessa fall via vårdavdelningen.

 

Kyllä

Uppdaterad  14.3.2023