Kirurgi som kräver kort eftervård (LYHKI)

Ibland kan den kirurgiska behandlingen göras snabbt, så att patienten kan gå hem samma dag eller inom några dagar.


Korttidskirurgi innebär att patienten kan skrivas ut ungefär en till tre dagar efter operationen.

 

Kyllä

Uppdaterad  14.3.2023