Om Operationshuset

I Operationshuset förklarar personal från universitetssjukhusen hur man bör förbereda sig för en operation, vad som händer under operationen och hur man återhämtar sig efter operationen.

Bra förberedelse tryggar en smidigare operation och snabbare återhämtning. I vårt hus får du anvisningar och tips på hur du förbereder dig inför operationen och återhämtar dig efteråt.

Du kan hjälpa vårdpersonalen att förbereda sig för din operation genom att själv vara förberedd i förväg. Innehållet i Operationshuset är avsett för patienten som väntar på operation och dennes anhöriga.

I vårt hus hittar du information om olika operationsmetoder och anestesi. Du kan också läsa mer om operationer inom olika verksamhetsområden. Vi har också sammanställt en ordlista med medicinsk terminologi och svar på vanliga frågor.

Innehållet i Operationshuset har utvecklats i samarbete mellan personal på operationsavdelningen och patienterna. Sidorna utvecklas kontinuerligt och vi tar gärna emot respons från användarna. Du kan skicka respons, idéer eller tips:

 

Kyllä

Uppdaterad  16.3.2023