Val av operationsmetod

Det finns flera olika operationsmetoder och valet av metod beror på patientens ålder, allmänkondition och sjukdomar. Patientens egna önskemål beaktas så långt det är möjligt.