Lugnande och smärtstillande läkemedel som ges intravenöst, dvs. sedering

Vid sedering är patienten vaken men avslappnad.

Sedering innebär att patienten tillförs ett lugnande och/eller ett starkt smärtstillande läkemedel intravenöst. Läkemedlen lindrar smärta, rädsla och ångest.

Patienten är ofta vaken, men avslappnad. När mängden läke​medel ökar, börjar patienten känna sig trött och kan slumra till under den tid operationen varar. Avslappnande läkemedel kombineras ofta med olika bedövningar.

 

Kyllä

Uppdaterad  14.3.2023