Så går det till när barnet skrivs ut

Barnet får åka hem när det har återhämtat sig tillräckligt. Utskrivningen beror på operationen. Kirurgen ger utskrivningstillstånd.

I samband med utskrivningen ges anvisningar om eftervården. I dem anges till exempel när barnet får återvända till skolan eller daghemmet, om barnet har rörelsebegränsningar och när det är dags att åter ta kontakt. Hemfärden kan ske med en FPA-taxi eller med egen bil.

Socialarbetare som stöd för familjen

En socialarbetare kan vid behov stöda familjen och ge individuell handledning och rådgivning. Man strävar efter att också ge psykosocialt stöd. Det innebär mentalt och socialt stöd i olika faser av vården.

Socialarbetaren kan hjälpa till exempel i frågor som gäller social trygghet och social service, enligt barnets hälsotillstånd och familjens livssituation. På sjukhuset har familjerna också tillgång till samtalsstöd av ett psykiatriskt team.

Våga be om hjälp! Du får kontakt med en socialarbetare via enheten där ditt barn vårdas.

 

Kyllä

Uppdaterad  14.3.2023