Efter operationen av ett barn

Ditt barn blir väl omhändertaget på sjukhuset efter operationen. Barnet får smärtlindring och kan sitta i din famn.

Uppvakningen är individuell. En del barn är genast pigga medan andra vaknar så småningom. Vissa barn kan bli oroliga när de vaknar.

Efter narkosen kan halsen kännas sträv, barnet kan börja skaka eller må illa. Sjukskötarna kontrollerar hur barnet mår och ger vid behov smärtstillande läkemedel eller läkemedel mot illamående. Om barnet vill sitta i famnen, går det också bra.

Haitarin otsikkotaso2
Får föräldern genast träffa barnet?

Föräldern får komma till barnet i uppvakningsrummet, om arbetet i uppvakningsrummet tillåter det.

När får barnet äta?

Barnet får vanligen dricka några timmar efter operationen. Om barnet inte blir illamående av att dricka, får barnet också mat.

Varje avdelning har sina direktiv om när det är tillåtet att äta efter en operation beroende på operationen och anestesin.

Får barn smärtstillande läkemedel?

Smärtlindringsmetoden väljs enligt operation. Det finns såväl läkemedelsbaserade som läkemedelsfria smärtlindringsmetoder.

Får en vuxen övernatta på avdelningen?

Som regel får en förälder övernatta i patientrummet beroende på situationen på avdelningen. Övervaknings- och intensivvårdsavdelningarna har sin egen praxis. Hör dig för vilka rutiner som gäller på den avdelning som tar hand om ditt barn.

Sjukhusskola och lekverksamhet

Barn och unga har lagstadgad rätt att få skolundervisning också när de är på sjukhus. Den kommun där sjukhuset finns har skyldighet att ordna undervisning för de barn som vårdas på sjukhuset, om sjukhusvistelsen drar ut på tiden.

I undervisningen beaktas barnets mående och helhetssituation samt avdelningarnas dagsrytm. Personalen på avdelningen informerar om när barnet kan börja få undervisning.

På större sjukhus finns också en enhet för lek- och ungdomsverksamhet, där barnskötare, barnträdgårdslärare och pysselledare arbetar.

 

Kyllä

Uppdaterad  14.3.2023