Information om Operationshuset.fi

Operationshuset.fi innehåller viktig information om vad man bör veta innan och efter operationen samt information om operationsdagens gång.

Du får råd och tips inför din operation och hur du kan återhämta dig på bästa möjliga sätt. Bra information om vad man bör veta förberedelser bidrar till en smidig operation och en snabbare återhämtning. Du hjälper vårdpersonalen att göra sitt bästa genom att vara väl förberedd!

På våra sidor finns allmän information om olika kirurgiska ingrepp och anestesi. Du kan bekanta dig med olika typer av operationer genom att kika in i de övriga hälsohusen. Vi har också sammanställt en liten sjukhusordlista och en lista med vanliga frågor.

Sidornas innehåll har tagits fram tillsammans med sjukhuspersonal och patienter. Huset är en del av Hälsobyn och det nationella projektet för ett virtuellt sjukhus, vilka univeristetssjukhusen i Finland har byggt upp tillsammans.

Sidorna utvecklas och uppdateras kontinuerligt. Därför är feedback från användare mycket uppskattat. Skicka gärna in dina idéer och tips via Ge feedback-fliken i nedre delen av sidan.

 

Kyllä

Uppdaterad  19.12.2018