Genom sunda levnadsvanor kan du minska riskerna i samband med operation