Läs igenom anvisningarna för operationen i god tid

Det finns instruktioner för förberedelser inför operationen, som t.ex. fasta och hygien. Det är bra att läsa instruktionerna i god tid. Du får instruktionerna från din operationsavdelning.

​Genom att fasta före operationen försöker man minska maginnehållet, och i synnerhet dess surhet. Kräkning under anestesi kan orsaka allvarlig fara. Då kan en del av innehållet i magsäcken hamna i lungorna och orsaka lunginflammation.

 

Kyllä

Uppdaterad  14.3.2023