Följ de läkemedelsanvisningar du fått i samband med operationen

Ta den gällande läkemedelslistan med dig till sjukhuset eller skriv på en papperslapp vilka läkemedel du använder.

Vissa läkemedel påverkar till exempel blodkoaguleringen. Därför rekommenderas att du inte tar dem samma morgon eller några dagar innan.

Ta med dina egna läkemedel på operationsmorgonen enligt läkarens instruktioner.

Haitarin otsikkotaso2
Läkemedel du tar regelbundet och specialpreparat

Läkemedel som du tar regelbundet får du från sjukhuset under din vistelse där. Alla läkemedel finns inte nödvändigtvis på avdelningen. Specialpreparat bör du oftast ta med själv för att undvika onödiga avbrott i intaget av dessa läkemedel. Ta också med lungläkemedel som intas med inhalator.

Naturprodukter och fiskoljepreparat

Ta en paus från naturprodukter i två veckor före operationen, eftersom deras samverkan med läkemedel inte har undersökts. I synnerhet omega-3 och motsvarande fiskoljepreparat ska man sluta använda i ett så tidigt skede som möjligt. De har en inverkan på blodets koaguleringsförmåga och ökar risken för blödningar.

Läkemedel som påverkar blodkoaguleringen

En del patienter bör inleda medicinering mot ventrombos före operationen. Vid behov får du detaljerade anvisningar om dessa preparat som påverkar blodkoaguleringen.


 

Kyllä

Uppdaterad  14.3.2023