Att förbereda sig inför en operation – dagen före operationen

Sjukhuset sänder alltid en kallelse till operationen hem.

​Den innehåller instruktioner om medicinering, fasta, alkoholkonsumtion, rökning och hygien. I kallelsen finns även anvisningar om hur man tar sig till sjukhuset och anmäler sig där.

I kallelsen finns också sjukhusets kontaktuppgifter, om du har frågor om ankomsten eller om du blir tvungen att ställa in din operation på grund av plötsligt insjuknande.

Kom ihåg att följa de exakta instruktionerna i kallelsen, oavsett om den är elektronisk eller i pappersform.

Reservera tillräckligt med tid för att ta dig till sjukhuset. Information om parkeringsplatserna på området och busslinjerna till sjukhuset hittar du på sjukhusets webbplats.

 

Kyllä

Uppdaterad  14.3.2023