TerveyskyläPRO för professionella

HälsobynPRO är en webbtjänst för dig som jobbar inom social- och hälsovården.

​​

I tjänsten hittar du vårdguider och digitala arbetsredskap, till exempel kan du söka efter specialister att konsultera. Tills vidare finns tjänsten enbart på finska.

​Du kan logga in på adressen: ​​www.terveyskyla.fi/ammattilaiset

Ny VRK-kort? Registrera dig här

TerveyskyläPRO (på f​inska)​​

Uppdaterad  4.1.2019

Kyllä