Fortsatt vård

Från operationssalen till uppvakningsrummet eller bäddavdelningen. I vissa speciella fall eller vid behov till en intensivvårdsavdelning.

​​

De flesta patienter flyttas i en säng från operationssalen till uppvakningsrummet, och efter 1 - 3 timmar vidare till antingen bäddavdelningen eller hem. Patienten flyttas vidare från uppvakningsavdelningen först då patienten är tillräckligt vaken och smärtan och blödningen är under kontroll.

En del patienter som opererats i lokalbedövning flyttas direkt till dagkirurgiska enhetens kafferum eller avdelningen. Vissa patienter flyttas vid behov direkt från operationssalen till intensivvårdsavdelningen.

Uppvakningen

På uppvakningen (uppvakningsavdelningen) sköter sjukskötaren dig och andra patienter

På uppvakningen tas du emot av en sjukskötare som får en noggrann redogörelse om uppföljningen och medicineringen som du fått under operationen samt dina preliminära uppgifter. Sjukskötaren tar också hand om andra patienter, men är hela tiden tillgänglig för dig.

Eftersom det ofta finns många patienter i uppvakningsenheten samtidigt, bör högljudd diskussion och oljud undvikas. Användning av egna mobiltelefoner är inte önskvärt. På det sättet kan man säkerställa att alla kan återhämta sig från operation och vakna upp i sin egen takt.

Anhörigas närvarande i uppvaket

Det är inte tillåtet att anhöriga närvarar i uppvaket utan ett motiverat skäl. Motiveringen kan eventuellt vara behov av tolk eller förälder till ett barn.

När du kommer till uppvakningen, känner du dig trött och dåsig, särskilt om du har varit nedsövd. Du börjar må bättre inom en eller timmar, när effekten av anestesimedicinerna börjar avta.

Monitorering och medicinering i uppvaket

Vi fortsätter att följa upp ditt blodtryck och din puls och andning. Därtill följer man med ifall hur såret ser ut, och så observerar man hur patienten vaknar efter narkosen. Nedsövda patienter får ofta extra syrgas genom en syrgasmask eller näsgrimma.

Smärtlindring och behandling av illamående påbörjas redan under operationen, och fortsätter även efter det. Vid uppvaknandet administreras smärtstillande medel och medel mot illamående via en kanyl så att de verkar snabbt. Effekten av smärtstillande medel övervakas med hjälp av nån utvald smärtskala, där patienten får bedöma sin smärta.

Smärta kan också lindras med kyldynor och rätt position. Effektiv smärtlindring förhindrar att smärtan blir långvarig.

Läs mer:

Postoperativ smärta (Smärtkontrollhuset)

Ibland kan det efter bedövning och anestesi förekomma lindriga skakningar (huttrande). Det är ofarligt men obehagligt. Det kan bero på anestesimedel och/eller kylan. Den behandlas med värmefiltar och medicinering.

Längden på monitorering vid uppvakningen

Hur länge du monitoreras beror på operationen och på hur du mår, och fortsätter så länge att den postoperativa smärtan och blödningen är under kontroll och ditt tillstånd är stabilt.

Till avdelningen

Som dagkirurgisk patient får du åka hem redan samma dag från den dagkirurgiska enheten eller någon annan enhet som skriver ut patienter.

En del patienter får fortsatt vård på en avdelning. På vårdavdelningen fortsätter smärtlindringen samtidigt som rehabilitering inleds. Beroende på din operation kan du få hjälp av en sjukgymnast som hjälper dig att komma igång igen.

Efter större operationer, eller på grund av orsaker som har att göra med din allmänkondition, kan den postoperativa eftervården till en början ske på en intensivvårds- eller övervakningsavdelning.


Uppdaterad  10.12.2018

Kyllä