Förberedelser inför en operation

Att bli opererad är ofta förknippat med oro. Att patienten har det bra är viktigt för oss, och genom noga förberedelser försöker vi se till att allt går så bra som möjligt.

​Anmälning

Anmäl dig vid ankomst till sjukhuset enligt de anvisningar du fått. Anmälningen sker antingen vid en anmälningsdisk på patientbyrån, en anmälningsautomat eller på vårdenheten.

Kontroll av identitet och patientarmband

Sjukskötaren kontrollerar din identitet och fäster ett patientarmband runt handleden. På armbandet står ditt namn och din personbeteckning. Du ska ha det på identifikation – det är en viktig del av din säkerhet.

Din identitet kan kontrolleras från patientarmbandet om du inte själv kan ge dessa uppgifter. På det sättet kan till exempel laboratorieskötaren identifiera dig under narkos.

Sjukhuskläder

Skötaren ger dig sjukhuskläder. De används av hygienskäl. I allmänhet kläs kirurgiska patienter i en lättöppnad skjorta såsom bårskjorta eller operationsskjorta. Byxor väljs ofta beroende på typ av operation. Dessutom får du en morgonrock och strumpor eller stödstrumpor.

Att behålla normal kroppsvärme är viktigt för att förhindra komplikationer såsom risk för infektion. Vid behov kan be skötaren att skruva upp värmen eller ge dig mera kläder.

Att vara oäten, premedicinering och andra förberedelser

Sjukskötaren kontrollerar att du har följt anvisningarna angående intag av föda och dricka. Skötaren kontrollerar också din medicinering och mäter vid behov ditt blodtryck och din puls.

Premedicinering ordineras utifrån patienten och ingreppet. Oftast är det fråga om smärtstillande och/eller lugnande medicin. Medicinen ges innan patienten flyttas till operationssalen.

Att träffa den opererande läkaren

Den opererande läkaren kommer vanligtvis och träffar dig innan du flyttas till operationssalen. Läkaren går med dig igenom operationens gång och markerar operationsområdet med en tusch. Detta är en del av en trygg patientvård.

Rökfritt sjukhus

Sjukhus är rökfria. Vid behov kan nikotinersättningsprodukter erbjudas under tiden som patienten behandlas i sjukhuset. Du får dem så länge du vistas på sjukhus. Du kan köpa hem nikotinersättningsprodukter från apoteket, antingen utan recept eller med ett recept av din läkare.hem från apoteket utan recept eller med recept som du får av din läkare.

Sjukhusinfektioner

Sjukhusinfektioner orsakar en stor del av de skador som kan uppkomma under vård och behandling på sjukhus. De flesta infektioner sprider sig via händerna. Därför är det viktigt att måna om en god handhygien.

Händerna måste tvättas innan du äter efter varje toalettbesök och när du varit i kontakt med en annan person. Desinfektionsmedel bör användas enligt anvisningarna.

Uppdaterad  7.12.2018

Kyllä