Ankomst till sjukhuset

Beroende på hur du mår och hur du ska förbereda dig inför operationen kommer du till sjukhuset kvällen innan eller samma dag. Du kommer antingen direkt till operationsenheten eller via polikliniken eller avdelningen. Nedan några exempel:

Dagkirurgiska avdelningen (PÄIKI)

Dagkirurgi är verksamhet som planeras väl på förhand. Patienten anländer till sjukhuset samma morgon eller förmiddag som ingreppet görs och får vanligtvis åka hem samma kväll efter individuell handledning och med skriftliga för vård i hemmet.

Patienten förbereder sig hemma för operationen enligt sjukhusets skriftliga och muntliga anvisningar. En sjkuskötare kan ringa patienten och kan ge instruktioner vardagen före operationen och meddela ankomsttiden, ger instruktioner om medicinsk behandling på operationsdagen samt hur man bör förbereda sig inför ingreppet.

Alternativt skickas informationen per SMS eller e-post, eller så ges den på polikliniken i samband med att man kommer överens om operationsdagen.

En video om patientens dag inom dagkirurgin (på finska):

 
 

Dagkirurgi och kirurgi som kräver kort eftervård (LYHKI)

Patienten anländer till sjukhuset samma morgon och får åka hem efter 1 - 3 dagar på avdelningen.

Direkt till operation (LEIKO)

LEIKO är en verksamhetsmodell som innebär att patienten kommer från hemmet till sjukhuset på operationsdagens morgon. Patienten förbereder sig hemma för operationen enligt de föreskrifter som getts på det preoperativa besöket. En skötare kan ringa vardagen före operationen och meddela ankomsttiden till sjukhuset.

Då får du information om hur du bör förbereda dig inför operationen och om medicineringen på operationsdagen. Alternativt skickas informationen per SMS eller e-post, eller så ges den på polikliniken i samband med att man kommer överens om operationsdagen.

Efter förberedelserna på operationsdagen förs du till väntrummet och därifrån vidare till operationssalen i sällskap av en sjukskötare.

När operationen är över, förs du till uppvakningen där ditt tillstånd övervakas. Därefter flyttas du till bäddavdelningen enligt anestesiläkarens anvisningar.

Hem från uppvakningen (HERKO)

Patienten kommer till sjukhusets kirurgiska enhet på operationsdagens morgon, övernattar på uppvakningsavdelningen och åker hem morgonen efter operationsdagen.

Vårdavdelning(VOS)

Patienten hänvisas till bäddavdelningen dagen före operationen eller på operationsdagens morgon. Patienten skrivs ut och hemförlovas från avdelningen.

Nästa sida

Uppdaterad  7.12.2018

Kyllä