Patientsäkerhet

Patientsäkerhet uppstår genom samarbete mellan vårdgivare och patienter samt deras anhöriga.

​​Patientsäkerhetsarbete bygger på riskbedömning, kontinuerlig utveckling av arbetet och upprätthållande av säkerhet. Syftet är att minimera de vårdrelaterade skador som går att förebygga.

Mänskliga misstag kan undvikas genom att minska sådana arbetsprocesser som bygger på minnet samt genom att följa klara och tydliga kontrollrutiner i olika skeden av vårdprocessen. Checklistor som används i operationssalen är en del av säkerhetsrutinerna.

Patientsäkerhet uppstår genom samarbete mellan vårdgivare och patienter och deras anhöriga. Öppet informationsutbyte är ett viktigt element i patientsäkerheten. Därför är det viktigt att dina uppgifter är uppdaterade och korrekta.


Uppdaterad  10.12.2018

Kyllä