Patientsäkerhet

Patientsäkerhet uppstår genom samarbete mellan vårdgivare och patienter samt deras anhöriga.

​Patientsäkerhetsarbete bygger på riskbedömning, kontinuerlig utveckling av arbetet och upprätthållande av säkerhet. Syftet är att minimera de vårdrelaterade skador som gå​r att förebygga.

Mänskliga misstag kan undvikas genom att minska sådana arbetsprocesser som bygger på minnet samt genom att följa klara och tydliga kontrollrutiner i olika skeden av vårdprocessen. Check​list​or som används i operationssalen är en del av säkerhetsrutinerna.

Patientsäkerhet uppstår genom samarbete mellan vårdgivare och patienter och deras anhöriga. Öppet informationsutbyte är ett viktig​t element i patientsäkerheten. Därför är det viktigt att dina uppgifter är uppdaterade och korrekta.


Föregående sidaTill början

 


 

Uppdaterad  10.12.2018