Om operationen ställs in eller skjuts fram

Det ligger i såväl patientens som sjukhusets intresse att så få operationer som möjligt ställs in.

Orsaker som beror på patienten

Plötsligt insjuknande

Om du insjuknar plötsligt innan operationen (feber, svår snuva eller hosta, ont i halsen eller någon annan inflammation, diarré), måste operationen skjutas upp. För att garantera en trygg och säker narkos rekommenderas en karenstid på 2 - 3 veckor efter luftvägsinfektionen.

Meddela vårdgivaren så fort du kan om ditt insjuknande eller fråga om råd om du är osäker på om du kan bli opererad.

Operationsområde

Operationsområdet och huden kring såret måste vara intakt. Ärr, blemmor eller hudskador kring såret ökar risken för infektion och kan förhindra operationen. Meddela också vårdgivaren om dessa så fort du kan.

Vaccinationer

I samband med vissa operationer rekommenderas att man inte vaccinerar sig två veckor före eller efter operationen. Kontrollera med din vårdgivare om din vaccination påverkar operationen.

Sjukhusets kontaktuppgifter hittar du i kallelsebrevet.

Orsaker som beror på sjukhuset

Den vanligaste orsaken till att sjukhuset måste ställa in en operation är akuta operationer. Akuta operationer har företräde framom planerade operationer. Operationer kan också inhiberas på grund av läkar- eller personalbrist eller problem med utrustningen.

Föregående sidaNästa sida

Uppdaterad  7.12.2018

Kyllä