Hur kan du genom sunda levnadsvanor minska risken i samband med operation?

Sunda levnadsvanor innan en operation förbättrar operationsresultatet och främjar återhämtningen. Bekanta dig med anvisningarna genast när du fått en remiss för operation.

​​Hur kan jag säkerställa en balanserad kost och på det sättet påskynda återhämtning och sårläkning?

Näring är av central betydelse för människans hälsa, funktion och livskvalitet i alla faser av livet.

En balanserad kost påskyndar återhämtning från sjukdomar och operationer samt sårläkning. En väl sammansatt och näringsrik kost innehåller tillräckligt med energi och rikligt med mineraler, vitaminer och protein.

Kosten ska vara mångsidig, välsmakande och färggrann. Den bör innehålla tillräckligt med kolhydrater och fett som energikälla för att kroppen ska kunna utnyttja det för återhämtningen viktiga proteinet, som vävnaderna och cellerna behöver.

Försök bromsa upp att din allmänkondition försvagas genom att sköta om ett tillräckligt näringsintag. Ät bra basmat och vid behov kompletterande kosttillskott. Olika slags kompletterande kosttillskott säljs på apotek och kostillskott för idrottare får man från näringslivsbutiker. Kontrollera med din läkare att kosttillskotten passar ihop med din medicinering. Om du har en betydande övervikt, kan en måttlig viktnedgång främja återhämtningen.

Läs mera om näring:

Näringsrekommendationer (Evira)

På vilket sätt minskar motion risker i samband med operation?

Regelbunden motion bidrar till välbefinnande, glädje och ork i vardagen. Motion främjar hälsa och ger bättre kondition. De som utövar motion mångsidigt och regelbundet, får också starkare hjärta, lungor, muskler, ben och leder. Samtidigt blir konditionen bättre och hela människan mår bra. Motion och idrott sänker blodtrycket, förbättrar fett- och sockeromsättningen och hjälper med viktkontroll.

En vuxen bör röra på sig minst 30 minuter varje dag, men hälsofördelarna blir fler om tiden är längre. Träna det som du själv tycker är roligt, men var inte rädd för att prova nya saker. Gör vardagsmotionen till en vana, ta trappan, gå till jobbet. Redan korta minst 10 minuters träningspass, såsom en rask promenad, främjar hälsan.

Läs mera om hälsofrämjande motion:

Rekommendationer för hälsofrämjande motion (UKK) (på finska)

Därför är det viktigt att sluta röka

Rökning ökar risken för operationskomplikationer och ventromboser och gör sårläkningen långsammare. Den nikotin som finns i tobaken gör de små blodkärlen mindre och skadar blodkärlens yta. Kolmonoxid i tobaken försvårar syreupptagningen. Dessa försvagar cirkulationen i huden och runt såret och minskar syreupptagningen i vävnaderna.

Tobaksavvänjning är en viktig del av förberedelserna inför en operation. Det lönar sig att sluta röka 4 - 8 veckor före operationen, men en längre avvänjning ger extra fördelar. Hosta och slembildning i halsen minskar och lungfunktionen förbättras avsevärt 2 - 3 månader efter att man slutat röka. Lukt- och smaksinnet blir bättre på bara några dagar.

Se video, där en läkare berättar om hur rökning inverkar på operationen (på finska):

    
 

Det har inte påvisats att elektroniska cigaretter skulle vara säkra eller oskadliga. Ångan från en e-cigarett innehåller hälsovådliga ämnen som irriterar munnen och halsen.

Läs mer:

Hurdan inverkan har minskad alkoholkonsumtion?

Överkonsumtion av alkohol utgör en stor risk för hälsan och välbefinnandet. Användning av alkohol bidrar till hjärtrytmrubbningar (arytmi), och höjer blodtrycket. Undvik överkonsumtion av alkohol, eftersom det bidrar till nedsatt leverfunktion och på så sätt påverkar blodkoaguleringen. De flesta förändringar som orsakas av överkonsumtion av alkohol korrigeras helt eller delvis då man varit 1 - 2 månader utan alkohol.

Varför är det extra viktigt att ta hand om munhälsan innan operationen?

Ta väl hand om dina tänder. Munhälsan är nämligen en viktig del av vårt allmänna hälsotillstånd. Tänderna och deras stödjevävnader behöver vårdas och kontrolleras genom hela livet. Bakterier från muninflammationer kan orsaka olika infektioner som i värsta fall kan vara livshotande.

Främmande föremål i kroppen såsom vaskulära proteser eller ledimplantat är särskilt känsliga för inflammationer i den orala slemhinnan. Tänder och slemhinnor i munnen ska vårdas så fort behovet av kirurgi är känt, särskilt före operationer som innebär ledimplantat, vaskulära proteser, öppet hjärta, hjärtklaffsprotes eller transplantation. Dessa operationer kräver vanligtvis ett tandläkarintyg om att tänderna behandlats och är i skick.

Frisk hud minskar infektionsrisken

Ta hand om din hud, regelbunden användning av baskräm hjälper dig att hålla huden frisk.

Huden runt såret måste vara intakt. Ärr, blemmor eller hudskador omkring såret ökar risken för infektion och kan förhindra operationen. Tatueringar är vanligtvis inte ett hinder för operationen.

Se till att naglarna är korta och rena, om det är handen som ska opereras. Undvik att ha lösnaglar före operationen. Långa naglar och lösnaglar samlar ofta bakterier under naglarna, vilket ökar risken för infektion.

Läs mera om hur du kan förebygga infektioner:

Infektioner i samband med vård och hur de kan förebyggas (Infektionshuset) (på finska)

Hur kan jag minska risken för ventrombos?

Ventrombos innebär blodpropp i venen. Det är viktigt att försöka förebygga ventrombos före operationen. Risken kan minskas genom att se till att blodtryck, kolesterol, blodsocker och vikt ligger på en önskad nivå. Alla kan minska risken för venös trombos genom att undvika rökning och stillasittande.

Läs mera om förebyggande av ventrombos:

Trombos, dvs. blodpropp (Venhuset) (på finska)


Uppdaterad  8.1.2019

Ei