Att förbereda sig för en operation

Bekanta dig med instruktionerna i god tid i förväg.  Gå på undersökning eller på ett preliminärt besök vid behov.

Kontrollera dina förhandsuppgifter och kontaktuppgifter

Förhandsuppgifter

Fyll i och kontrollera dina förhandsuppgifter antingen elektroniskt eller skriftligt innan du åker till sjukhuset. Du kommer antingen att få en blankett för ifyllande av förhandsuppgifter skickad hem till dig eller instruktioner för att fylla i förhandsuppgifterna hemma på din dator med ditt elektroniska bank-ID.

Med förhandsuppgifter avses underliggande sjukdomar, medicinering, tidigare operationer och allergier. Det är viktigt att informera vårdpersonalen om dessa så att de kan förbereda sig på din operation på rätt sätt. Om du är osäker på om det lönar sig att berätta om något, är det vanligtvis värt det.

Patientens operationsduglighet och nödvändiga undersökningar bedöms dels utifrån förhandsuppgifterna. Dessutom används förhandsinformationen för att överväga behovet av preoperativ medicinering.

Att plötsligt avbryta medicineringen kan öka riskerna i samband med en operation. En del läkemedel och naturprodukter kan i sin tur orsaka problem, till exempel genom att sänka blodtrycket eller öka risken för blödning. Av den anledningen är det viktigt att de receptbelagda läkemedel som du använder och som framgår av förhandsuppgifterna är uppdaterade.

Kom också ihåg att ange de tillskott och naturprodukter som du använder, utöver själva läkemedlen.

Kontaktuppgifter

För att säkerställa ett bra informationsflöde vänligen kontrollera att dina kontaktuppgifter är uppdaterade och att du har gett ditt samtycke till överföring av information.

Läs mer:

Mina Kanta-sidor (Kanta)

Gå på planerade undersökningar och vid behovpå förhandskontroll hos läkaren

Gå på laboratorieundersökningar enligt de anvisningar du fått. Laboratorietesterna tas som regel 1 - 2 veckor före operationen. Förenlighetsprov för möjlig blodtransfusion tas tidigast fem dagar före operationen på sjukhusets laboratorium. Detta test tas inte i samband med alla operationer.

INR-testet som mäter blodets koagulationsförmåga tas en vecka före operationen och på operationsdagens morgon med tanke på abrytande av antikoagulationsmedicinering och eventuell överbryggning. Utifrån blodkoagulationsvärdet bedöms patientens s.k. operationsduglighet.

I samband med vissa sjukdomar, mediciner och operationer görs ett förhandsbesök hos kirurgen och/eller anestesiologen. Under besöket preciseras operationsplanen och förberedelserna. I samband med detta har patienten möjlighet att komplettera sina förhandsuppgifter eller ställa frågor om saker som hen funderar på.

Läs mer:

Att förbereda sig inför en operation (Duodecim)

Om du lider av operationsrädsla

Att bli opererad är en ny och spännande situation. På operationsdagen kommer personalen i operationssalen att hjälpa och stödja dig genom att ge information om operationen. Under själva operationen och när du är vaken kan du lyssna på musik om du så önskar.

Det viktigaste är att berätta om du är rädd för något kopplat till operationen. Sjukhuspersonalen är professionell och finns där för dig. Vid behov kan du få hjälp och samtalsstöd av en psykiatrisk sjukskötare.

Egenvårdsprogrammet innehåller information och övningar som kan hjälpa dig att hantera känslan av extrem ångest.

Läs mer:

Egenvårdsprogram för ångest (Psykporten) (på finska)

Om du vill diskutera din rädsla med en professionell vårdgivare, kan du söka hjälp här:

Var får jag hjälp (Psykporten) (på finska)

Bekanta dig i god tid med operationsinstruktionerna

Fasta

Fasta innebär att man är utan näring före operationen. Du får inte äta fast föda såsom bröd och gröt eller dricka färsk juice och mjölk sex (6) timmar före operationen. Efter det får du inte ens äta tuggummi eller halspastiller.

Följ anvisningarna från din enhet vad gäller klara vätskor såsom vatten, te eller kaffe utan mjölk. Du kan skölja munnen med vatten om den känns torr, men vatten får inte sväljas.

För diabetiker och barn under ett år har sjukhusen egna riktlinjer, liksom för operationer som kräver en längre fasta. För dessa får du instruktioner från din avdelning.

Varför får jag inte äta eller dricka före en operation?

Syftet med fastan före operation är att minska mängden maginnehåll och speciellt dess surhet. Kräkning under anestesi kan orsaka allvarlig fara. Då kan en del av innehållet i magsäcken hamna i lungorna och orsaka lunginflammation.

Vad händer om jag glömmer att fasta?

Om man låtit bli att fasta, måste operationen oftast ställas in och flyttas till en annan tidpunkt.

Hygien

Duscha och tvätta ditt hår före du kommer till sjukhuset. Rengör naveln och ljumskvecken noga, om operationen utförs omkring bukområdet. Nagellack och gelnaglar ska tas bort, eftersom mätaren som övervakar syrehalten oftast sätts på fingertoppen.

Undvik smink och starka dofter. Starka dofter kan orsaka symtom hos dem som lider av allergi och astma. Det är viktigt att avlägsna smink, eftersom patientens tillstånd övervakas till exempel via hudfärgen.

Metallpiercingar i eller runt operationsområdet eller i munnen måste avlägsnas före operationen. Metall i patientens kropp och den elektriska utrustningen som används under operationen kan utgöra en säkerhetsrisk.

Kroppshår runt det kirurgiska området avlägsnas först på sjukhuset så att huden är så oskadd och frisk som möjligt. Skägget behöver vanligtvis inte rakas före operationen. Om du har ett långt skägg och till exempel ska genomgå sköldkörtelkirurgi, är det bra att raka skägget en vecka före operationen och hålla det kort.

Klä dig i rena, bekväma och lättskötta kläder som rymmer även tjocka sårförband.

Vad ska jag ta med till sjukhuset?

Ta med så lite saker som möjligt till sjukhuset.

Ta ditt ID-kort, Fpa-kort och glasögon. Värdesaker såsom smycken och armbandsur och stora summor pengar ska lämnas hemma – sjukhuset ansvarar inte för värdesakerna.

Om du har blivit ombedd att skaffa hjälpmedel, såsom kryckor, i förväg, hämta dem i god tid från hälsovårdscentralen och ta med dem till sjukhuset.

Utskrivning samma dag

Om du skrivs ut samma dag, se till att en vuxen person kan komma och hämta dig. Efter operationen får du inte köra bil på ett dygn, eftersom de läkemedel du fått kan sänka din reaktionshastighet och observationsförmåga.

För din egen säkerhets skull måste du vara i sällskap av en vuxen person fram till nästa morgon. Den här personens uppgift är att hjälpa till om du börjar må sämre.

Följ medicineringsinstruktionerna

Ta med dina egna mediciner på operationsmorgonen enligt läkarens instruktioner. Vissa läkemedel påverkar blodkoaguleringen. Därför rekommenderas att du inte tar dem samma morgon eller några dagar innan.

Ta gällande läkemedelslistan med dig till sjukhuset eller skriv på en papperslapp vilka mediciner du använder. Mediciner som du tar regelbundet får du från sjukhuset under din vistelse där.

Alla läkemedel finns nödvändigtvis inte på avdelningen. Specialpreparat bör du oftast ta med själv för att undvika onödiga avbrott i intaget av dessa läkemedel. Ta även med läkemedel som intas med hjälp av inhalator.

Det rekommenderas att man slutar använda naturprodukter två veckor innan operationen för att undvika eventuell samverkan med läkemedel som används under operationen. I synnerhet omega-3 och motsvarande fiskoljepreparat ska man sluta använda i ett så tidigt skede som möjligt. De har en inverkan på blodets koaguleringsförmåga och ökar risken för blödningar.

En del patienter bör inleda medicinering mot ventrombos före operationen. Vid behov får du detaljerade anvisningar om dessa preparat som påverkar blodkoaguleringen.

Läs mer:

Postoperativ smärta

Planeringen av den postoperativa smärtlindringen börjar redan före operationen. Att diskutera med vårdpersonalen och att få information om smärtlindring lindrar ofta rädslan och nervositeten som du kanske känner inför smärtan.

Det är bra att ha receptfria mediciner för feber och smärta färdigt hemma med tanke på den postoperativa smärtlindringen. Du får detaljerade instruktioner om smärtlindring av den vårdande enheten.

Läs mer:

Hur kan man förbereda sig för behandling av postoperativ smärta? (Smärtkontrollhuset)


Uppdaterad  24.6.2019

Kyllä