Att förbereda sig – en dag före operationen

Det är dags att ännu en gång gå igenom anvisningarna inför en operation.

Sjukhuset sänder alltid hem en kallelse till operationen. Den innehåller instruktioner om medicinering, fasta, alkoholbruk, rökning och hygien. Kom ihåg att följa instruktionerna noga!.

I kallelsen finns även anvisningar om hur man tar sig till sjukhuset och anmäler sig där.

Information om parkeringsplatserna på området och busslinjerna till sjukhuset hittar du på sjukhusets webbplats. Reservera tillräckligt med tid för ankomsten.

I kallelsen finns också sjukhusets kontaktuppgifter, om du har frågor eller om du blir tvungen att ställa in din operation på grund av plötsligt insjuknande.

Läs mer:Förbereda sig inför en operation

Föregående sidaNästa sida

Uppdaterad  7.12.2018

Kyllä