Utskrivning

Du kan bli utskriven och få åka hem antingen via avdelningen, uppvakningsenheten eller utskrivningsavdelningen. Hur snabbt man får åka hem beror på ingreppet, patientens allmänna tillstånd och på patientens levnadsförhållanden.

​​

Du kan bli utskriven antingen via vårdavdelningen, uppvakningsenheten eller utskrivningsavdelningen. Ifall du är en dagkirurgisk patient så får du åka hem samma dag. På vissa uppvakningsenheter kan du bli över natten och åka hem nästa dag. Från avdelningen åker du hem cirka 1 - 3 dagar efter operationen.

Hur snabbt man får åka hem beror på ingreppet, patientens allmänna tillstånd och på patientens levnadsförhållanden. Det är alltid den vårdande läkaren som fattar beslut om utskrivning.

Utskrivning från dagkirurgiska avdelningen(Päiki)

Innan du skrivs ut från dagkirurgiska enheten säkerställer personalen att ditt tillstånd är tillräckligt bra för att åka hem. Sjukskötaren går tillsammans med dig igenom anvisningarna för hemvård och fortsatt vård. Ifall du inte mår tillräckligt bra, d.v.s. ifall du inte uppfyller kriterierna för utskriving så blir du flyttad till en bäddavdelning för fortsatt vård. Från bäddavdelningen får du åka hem cirka cirka 1 - 3 dagar efter operationen.

Kriterierna för utskrivning – dagkirurgiskapatienter

Efter operationen ger sjukskötaren patienten lov att åka hem när kriterierna för utskrivning uppfylls.

Kriterium Kriteriet uppfylls när…
Cirkulation, andningpatientens puls och blodtryck är stabila i en timmes tid före utskrivning
Medvetandegradpatienten vet var hen är. Patienten kan ta emot anvisningar om hemvård
Smärtapatientens smärta är under kontroll och kan lindras med mediciner som kan tas hemma.
Illamåendepatienten lider inte av illamående som inte kan behandlas med läkemedel
Mat och dryckapatienten kan dricka och äta
Att röra på sigpatienten kan röra sig med hjälp av kryckor eller helt utan stöd
Urineringpatienten bör urinera innan hen skrivs ut
Ledslagarepatienten bör ha en ledslagare och ha sällskap av en vuxen fram till nästa dag efter operationen. Om patienten åker hem ensam med taxi, bör patienten tas emot av en vuxen person hemma.

Ledsagare och att köra bil

Om du åker hem på operationsdagen, kan en vuxen eller en Fpa-godkänd taxichaufför hämta dig. Dessutom måste en vuxen person ta emot dig hemma. Personen måste stanna med dig över natten och i eventuella problemsituationer kunna ringa till din vårdplats eller till jouren i ditt ställe. Din vårdplats ger dig ett intyg och instruktioner för användning av Fpa-taxi.

Du får inte köra bil under de första 24 timmarna efter operation på grund av din medicinering. Läkemedlen du får under operationen har en negativ effekt på din reaktionsförmåga och uppmärksamhet. Det är tryggt att köra bil först efter att det gått tillräckligt lång tid sedan operationen.

Läs mer:

Reseersättning (Fpa)

Hem från uppvakningen (Herko)

Patienten åker hem inom 24 timmar efter operationen antingen direkt från uppvakningsenheten eller via den dagkirurgiska enheten.

Vid hemförlovningen följs kriterierna för utskrivning av dagkirurgiska patienter (se ovan Kriterierna för utskrivning – dagkirurgiska patienter).

Hem från bäddavdelningen (Vos, Leiko, Lyhki)

Ingreppet och hur du mår är avgörande för din hemförlovning. Innan du åker hem får du recept och anvisningar för hemvård och efterkontroll både muntligt och skriftligt.

Du får direktiv och råd av både läkaren och sjukskötarna. Vid behov kan patientens närstående delta i diskussionen eller så kan direktiven repeteras med dem.

Sjukhuset tar hand om anordnandet av vårdplats för fortsatt vård samt transport till den fortsatta vården, ifall du inte får åka hem direkt från sjukhuset.

Uppdaterad  7.12.2018

Kyllä