När ska jag söka vård?

Alltid går det inte som planerat.  Ta omedelbart kontakt med din vårdplats om din återhämtning inte gått som önskat.

​​

Sök vård

Om du har kraftig blödning

eller

smärta i såret som förvärras och som inte blir bättre av smärtstillande medicin, rätt position och kalla omslag (kallterapi)

eller

såret visar symptom på inflammation

eller

det sker förändringar i ditt allmänna hälsotillstånd, såsom

  • huvudvärk
  • svindel
  • synstörningar
  • dyspné
  • bröstsmärta
  • vadsmärta
  • okontrollerat illamående
  • svimning

eller

avvikande känselstörning

I hemvårdsanvisningarna finns information om vem du bör kontakta vid problem. Det första alternativet är vanligtvis den egna hälsocentralen eller det jourhavande sjukhuset. I nödsituationer ring 112.

Ta de skriftliga anvisningarna, epikrisen och infektionsformuläret som du fått av utskrivningsenheten med till jouren.

Blödning

Vad som anses vara normal blödning varierar beroende på operation och operationsmetod. I allmänhet anses blödningen vara riklig om den är kontinuerlig och/eller om du flera gånger blöder igenom förbanden.

Sårsmärta

Sårsmärta är någonting som du bör kontakta vårdenheten om, ifall medicinerna som ordinerats inte räcker till.

Det lönar sig att söka vård också om smärtan ökar trots medicinerna och vilan samt kallterapin och rätt position eller om smärtan är förknippad med mer allmänna symptom såsom svindel, dyspné eller synstörningar.

Infektionssymptom

Blåmärken, liten svullnad eller sårsmärta omedelbart efter operationen är normalt.

De flesta kirurgiska såren läker väl, men en liten del av patienterna utvecklar en infektion i operationssåret. En infektion orsakas ofta av många olika faktorer som kan bero på patienten, mikroberna eller ingreppet.

Riskfaktorer inkluderar bl.a. dåligt balanserad diabetes, rökning, undernäring, för stort intag av alkohol, dåligt hudtillstånd, andra inflammationer och betydande övervikt.

Inflammatoriska symptom innefattar rodnad kring såret, svullnad, att såret hettar, var (illaluktande sårvätska) och feber.

Postoperativa infektioner följs upp och statistikförs. Syftet med detta är att hitta riskfaktorer och konsekvenser förknippade med behandlingen. Med hjälp av dessa kan man förbättra förebyggandet av infektioner och ge bättre vård.

Förändrat allmänt hälsotillstånd

Förändringar i det allmänna hälsotillståndet är t.ex. huvudvärk, svindel, synstörningar, andnöd, bröstsmärta eller smärta i vaden…svimning. Dessa symptom kan tyda på en ventromb i hjärnan, benet eller i lungan. Du bör söka vård om symtomen inte minskar av att t.ex. äta, dricka eller vila.

Det är också tillrådligt att söka vård ifall du inte har haft dessa symptom tidigare, och ifall du inte kan förknippa symptomen med operationen.

Läs mer:

Trombos, dvs. blodpropp (Venhuset) (på finska)

Känselstörningar

Efter operationen kan du ha känselstörningar i operationsområdet. Många lindras eller försvinner med tiden, men vissa kan bli bestående.

Risken att utveckla känselstörningar ökar om mycket vävnad måste avlägsnas. Bestående störningar förekommer mest i samband med operationer på huvudet, t.ex. pannan och kinderna.

Ifall du får problem med känseln i händer eller fötter efter en operation (t.ex. efter operation av ett benbrott), så kontakta enheten där du opererats.


Uppdaterad  10.12.2018

Kyllä