Vanliga frågor

Här hittar du svar på allmänna frågor om operationer, till exempel om man får fotografera i operationssalen. Tycker du att någon fråga saknas?   Du kan ställa din fråga nere på sidan under Lämna respons.

​​

Kan jag flytta fram eller avboka en
operationstid?

En operationspatient omfattas av vårdgarantin enligt hälso- och sjukvårdslagen. Om det vid undersökningar har konstaterats att patienten behöver sjukhusvård, ska vården inledas senast inom sex månader.

Patienten kan flytta fram eller avboka tiden 1–2 gånger på grund av sjukdom eller någon annan godtagbar orsak. Om operationen flyttas fram av någon annan orsak, stryks patienten från väntelistan och operationen genomförs nödvändigtvis inte inom ett halvår. Patienten ska då söka vård med en ny remiss. Det är bra att diskutera saken med den enhet som gjort vårdbedömningen.

En avbokning bör göras senast ett dygn före operationen. I annat fall skickar sjukhuset en straffavgift för den icke avbokade tiden. För barn under 15 år tas det inte ut någon straffavgift.

Läs mer:

Vårdgaranti (Social- och hälsovårdsministeriet)

Får jag ta med ett spädbarn till sjukhuset?

Det är bäst att skaffa någon som tar hand om spädbarnet hemma. Sjukhusets lokaler och vårdpersonal är oftast inte dimensionerad för vården av någon annan än patienten som ska opereras. Du kan försöka diskutera saken med den vårdande enheten.

Får man ta bilder eller videofilma i operationssalen?

Offentliga utrymmen

I offentliga utrymmen, såsom i entréhallar och kaféer, är det tillåtet att ta bilder.

Vård- och behandlingsutrymmen

I vård- och behandlingsutrymmen, såsom mottagnings-, behandlings- och patientrum, kan fotografering begränsas.

Fotografering av vårdpersonalen

Du bör begära tillstånd av vårdpersonalen för fotografering och videofilmning. Om fotograferingen eller videofilmningen stör eller bromsar upp arbetet eller antas orsaka farliga situationer, har personalen rätt att förbjuda den.

Personalen har också rätt att neka till att bli fotograferad.

Fotografering av andra patienter

Att fotografera andra patienter utan deras samtycke är förbjudet i alla utrymmen.

Att fotografera sig själv

Du får ta bilder på dig själv. Men glöm inte telefonetiketten och de andra patienterna.

Hur länge tar en operation vanligtvis?

Operationens längd beror på operationssätt och narkosform. Operationsläkaren eller sjukskötaren informerar närmare om ingreppets längd vid besöket före operationen eller i ett brev som skickas hem.

I operationens längd räknar man in tiden för förberedelser samt uppvakningstiden i operationssalen. Den egentliga operationstiden är kortare.

När får jag äta efter en operation?

Dagens forskning betonar betydelsen av god näring i vården, föda i ett tidigt skede efter operationen bidrar till patientens återhämtning.

Efter de flesta operationer är det tillåtet att äta och dricka genast när patienten är ordentligt vaken eller den ryggbedövning som getts före operationen har försvunnit, patienten kan svälja eller inte är illamående i någon större utsträckning.

Till exempel i behandlingen av en patient som genomgått en tarmoperation rekommenderas det att patienten äter och börjar röra på sig snarast möjligt efter operationen. Kosten ska helst vara mångsidig och fiberrik. Ät lugnt utan att sluka maten och försök i synnerhet att tugga ordentligt.

Hur länge måste man stanna kvar på sjukhuset efter en operation?

Operationen avgör hur länge du stannar på sjukhuset. När operationen planeras ger läkaren en grov uppskattning av tiden på sjukhus efter operationen. Du får åka hem genast när ditt tillstånd tillåter det och det är tryggt och säkert att skriva ut dig.

Vad ska jag göra om det kommer ut
suturtrådar ur såret?

Bitar av resorberbara suturer kan ibland dyka upp i sårområdet ännu flera månader efter operationen. Om det är lätt att dra ut dem, kan de avlägsnas med rena händer och/eller hjälpmedel. Kontakta hälsovårdscentralen om problem uppstår.

Får man smörja in sår?

I allmänhet är det bra att smörja in sårytan. Huden kan smörjas in när såret är läkt och d​et inte längre blöder eller avger vävnadsvätska och skyddsförband inte längre behövs. Före sutur- eller agraffborttagningen får huden inte smörjas in.

När får man simma och bada bastu efter en operation?

Du får vanligen simma och bada bastu när suturerna har tagits bort och såret är läkt. Såret ska​ vara rent och torrt.

Vem betalar användningen av taxi efter en operation?

För hemresan efter utskrivningen beställer hälso- och sjukvårdsenheten taxi från en beställningscentral till de patienter som är i behov av taxi. Patienten får ett intyg för reseersättningen, om hens sjukdom eller aktuella hälsotillstånd förutsätter användning av taxi.

För resor som har beställts från en beställningscentral betalar patienten bara en självriskandel enligt sjukförsäkringslagen.

Läs mer:

Reseersättning (Fpa)

Vem får komma och hämta?

En vuxen person som vid behov kan hjälpa, till exempel genom att ringa efter hjälp, får komma och hämta dig.

Föregående sidaNästa sida

 


Uppdaterad  7.12.2018

Kyllä