Vad är Mina Kanta-sidor?

På Mina Kanta-sidor kan du på ett tryggt sätt  ta del av dina patientuppgifter och elektroniska recept och uppgifterna för barn under tio år som du har vårdnaden om. Det är fråga om uppgifter från såväl den offentliga som den privata hälso- och sjukvården och företagshälsovården. Genom en kvittering på Mina Kanta-sidor bidrar du för din del till smidigare vårdarbete och patientsäkerhet.

​​​

Du kan logga in i tjänsten Mina Kanta-sidor med en finländsk personbeteckning och med följande koder: nätbankskoder, mobilkoder eller elektroniskt ID-kort. Du har tillgån​g till tjänsten 24 timmar om dygnet.

Om du ska opereras rekommenderas att du besöker tjänsten för att kvittera att du har tagit del av informationen och anger samtycken eller eventuella förbud som gäller användnin​gen av patientuppgifterna. Om du så önskar är uppgifterna tillgängliga i hela Finland, oberoende av om du anlita​r den offentliga eller privata hälso- och sjukvården. Om du ger​ ditt samtycke, underlättar du personalens arbete och förbättrar patientsäkerheten.

På Mina Kanta-sidor kan du spara ditt livstestamente och din donationsvilja. När du kommer till operationen bör du ändå uppge din vilja ​ännu en gång. På Mina Kanta-sidor rekommenderas det därför att du skriver ut din viljeyttring och lämnar den till hälso- och sjukvården.

Läs mer:


Föregående sidaNästa sidan

 


Uppdaterad  10.12.2018

Kyllä