Stöd för patienter som ska opereras

När du kommer till en operation ger sjukhuset dig stöd av olika slag. I avsnittet nedan finns information om olika stödformer.

​​

pic Vem sköter frågor som gäller mig på sjukhuset?

Lär känna sjukhusets multiprofessionella team.

pic Var får jag hjälp efter utskrivningen?

Hemservicen och hemsjukvården stöder den som återhämtar sig efter en operation.


Sök ka​mratstöd

Kamrathuset hjälper dem som insjuknat och deras närstående att hitta kamratstöd och tillförlitlig information om kamratstöd. Kamrathuset sammanställer det kamratstöd som erbjuds av patientorganisationer. Information finns här.


Uppdaterad  7.12.2018

Kyllä