Rygg- dvs. spinalbedövning

Vid ryggbedövning åstadkommer man en fullständig bedövning av bukregionen och benen. Den formen av bedömning används vid operationer nedanför midjan.

​​​​

Vad är ryggbedövning?

Vid ryggbedövning åstadkommer man en fullständig bedövning av bukregionen och benen.

När används ryggbedövning?

Ryggbedövning används vid operationer nedanför midjan.

Hur och var ges ryggbedövning?

Först väljs rätt ställning beroende på vilket område som ska bedövas och vilken bedövning som kommer att användas. Bedövningen ges antingen när patienten sitter eller ligger på sida.

Injektionsstället tvättas och det rengjorda området avgränsas med sterila dukar. Rengöringsmedlet innehåller alkohol och känns därför kallt mot huden. Medlet kan vara färgat för att visa var huden har rengjorts. Färgen försvinner vid tvätt.

Ryggmärgskanalen ligger inne i kotpelaren, skyddad av ryggkotor. För att mellanrummet mellan ryggkotorna ska bli större måste patienten runda ryggen, så att kotmellanrummen öppnas och det blir lättare att anlägga bedövningen.

Patienten ombeds skjuta rygg exempelvis som en katt eller som taket på en Volkswagenbubbla. Sjukskötaren hjälper patienten att hitta rätt ställning och är ett stöd för patienten under hela bedövningen.

Narkosläkaren för mellan ländkotorna in bedövningsmedlet med en tunn nål i spinalrummet (vid spinalbedövning). Bedövningsmedlet injiceras epiduralt i epiduralrummet (vid epiduralbedövning), varvid de nerver som förgrenar sig från ryggmärgen bedövas. När bedövningen anläggs använder narkosläkaren sterila handskar samt mun- och nässkydd.

Se bild på hur bedövningen anläggs:

Epidural- och spinalbedövning (Terveyskirjasto)​ (på finska)

Hur snabbt börjar bedövningen verka och hur känns den?

Bedövningen sätter in inom några minuter. Benen känns varma och tunga, känslan av smärta och kyla samt muskelkraften försvinner. Oftast kan patienten inte röra benen överhuvudtaget.

Kommer bedövningen att vara tillräckligt länge?

Innan ingreppet påbörjas testas patientens känsla av kyla, dvs. bedövning, med en kompress som fuktats med alkohol. Patienten känner kyla bara i de områden som inte är bedövade.

Enligt planen ska bedövningen hålla i sig under hela åtgärden, som regel i 2–5 timmar. En kateter kan fästas på ryggen, och via den kan bedövningsmedel fyllas på så att bedövningen varar längre.

När försvinner bedövningen?

Bedövningen försvinner successivt av sig själv. Förloppet är individuellt och kan inte påskyndas. Det är beroende av bedövningsmedlet och mängden medel.

Patienten får stiga upp först när bedövningen är i det närmaste borta. Första gången bör en sjukskötare följa med patienten.

Vilka är fördelarna med ryggbedövning?

Ryggbedövning har mindre inverkan än narkos på andningen och lungfunktionen samt minskar behovet av läkemedel. Bedövningen ger en bra start för den postoperativa smärtbehandlingen.

Vad förhindrar bedövning?

Störningar i blodkoagulationen, läkemedel som påverkar blodkoagulationen eller en lokal inflammation i injektionsområdet kan för​hindra användningen av ryggbedövning.

Långvariga ryggbesvär eller tidigare ryggoperationer är vanligen inget hinder för användningen av ryggbedövning.

Har ryggbedövning biverkningar?

Biverkningar är sällsynta. De vanligaste är blodtrycksfall, klåda, urineringsbesvär och huvudvärk som​ uppträder framför allt i upprätt ställning.

Postspinal huvudvärk behandlas med vanlig värkmedicin och koffein. Om detta inte hjälper eller om huvudvärken är ihållande och kraftig, kan den behandlas med en blodinjektion i injektionsstället.

Hudklåda kan behandlas med bland annat allergimediciner.

Urineringsbesvär kan lindras med katetrisering.

Läs mer:

Postspinal huvudvärk


Uppdaterad  10.12.2018

Kyllä