Intravenös tillförsel av läkemedel med avslappnande effekt, dvs. sedering

Sedering innebär att patienten tillförs ett lugnande och/eller ett starkt smärtstillande medel intravenöst.

Läkemedlen lindrar smärta, rädsla och ångest. Patienten är ofta vaken, men avslappnad. När mängden läkemedel ökar, börjar patien​ten känna sig trött och kan slumra till under den tid operationen varar. Avslappnande läkemedel kombineras ofta med olika bedövningar.


Föregående sidaNästa sida

 


Päivitetty  7.12.2018 7.17

 

Om patienten är spänd, har intravenös tillförsel av ett lugnande medel en avslappnande effekt.

 

HUS logoTAYS logoOYS logoKYS logo