Epiduralbedövning

Epiduralbedövning används för smärtbehandling såväl under som efter operationen.

​​​​​

Vad är epiduralbedövning?

Epiduralbedövningen bedövar ett område i form av ett bälte som sträcker sig från bålen till de nedre extremiteterna.

När används epiduralbedövning?

Epiduralbedövning används oftast för behandling av postoperativ smärta och förlossningssmärta. Den kan också, om än sällan, användas som enda anestesiform vid operationer och vid behandling av svåra cancersmärtor.

Kontinuerlig epiduralbedövning kombineras ofta med antingen ryggbedövning eller narkos. Epidural kan också ges som engångsbedövning, och då lämnas ingen kateter på patientens rygg.

Får patienten röra på sig?

Epiduralbedövning i kroppsregionen hindrar inte patienten från att promenera och röra på sig.

Hur anläggs bedövningen?

Patientens rygg tvättas med stark alkohol, det rena området avgränsas med sterila dukar och injektionsstället lokalbedövas.

Patienten är vaken när epidural​bedövningen anläggs i bröstregionen eller ländryggen med en kombination av nål och spruta avsedd för ändamålet. När bedövningen anläggs använder narkosläkaren sterila handskar samt mun- och nässkydd.

Narkosläkaren lokaliserar epiduralrummet mellan ryggkotorna, på några centimeters djup från huden. Patienten ligger på sidan eller är i sittande ställning med rundad rygg. Sjukskötaren hjälper patienten att hitta rätt ställning och är ett stöd för patienten under hela den tid bedövningen varar.

Av bedövningsmedlet sprutar man först in en liten testdos. För kontinuerlig administration av bedövningsmedlet förs oftast en tunn plastkateter in i epiduralrummet. Katetern fästs på ryggen med plastfilm och tejp. Andra ändan av katetern inklusive filter fästs på axeln. Via filtret kan bedövning och smärtstillande medel vid behov fyllas på.

Läs mer:

Epidural- och spinalbedövning (Terveyskirjasto) (​​på finska)

Hur snabbt börjar bedövningen verka?

Bedövningseffekten sätter in inom cirka 10–15 minuter, beroende på dosens storlek och styrka.

Hur länge varar bedövningen och hur försvinner den?

Hur länge en epiduralbedövning varar beror på det använda bedövnings​medlets styrka och mängd. Bedövningen sitter vanligen kvar från en timme till flera timmar. Vid kontinuerlig epiduralbedövning ges bedövningsmedlet som kontinuerligt dropp (infusion).

Vid behov kan epiduralbedövningen fortsätta, vanligen i 1–5 dygn, också längre i särskilda fall.

Bedövningen försvinner av sig själv med tiden. Förloppet kan inte påskyndas.

Har epiduralbedövning biverkningar?

Epiduralbedövning ger sällan upphov till allvarliga biverkningar. Genom att regelbundet följa upp patienten lägger man snabbt märke till eventuella biverkningar.

Biverkningar är till exempel blodtrycksfall, ofullständig eller ensidig bedövning eller för kraftig bedövning. Ett starkt smärtstillande läkemedel, opioid, som tillsatts i epiduralvätskan, kan orsaka klåda, illamående, yrsel och trötthet.

Läs mer:

Epidural smärtbehandling (Smärtkontrollhuset)


Uppdaterad  10.12.2018

Kyllä