Narkos och bedövning

​​

Narkos och bedövning är anestesiformer som möjliggör kirurgiska ingrepp. Med anestesi avses upphävd smärtkänslighet och känsellöshet.

Ingreppets karaktär och omfattning, patientens ålder och allmänstatus avgör valet av anestesiform. Narkosläkaren bestämmer anestesiformen i samråd med operatören. Patientens önskemål beaktas i mån av möjlighet.

Olika anestesiformer kan allt efter behov användas var för sig eller i kombination med varandra. Med en​ bra anestesi skapas också goda arbetsförhållanden för operationsläkaren.


pic Narkos, dvs. generell anestesi

Narkos är ett sömnliknande tillstånd som åstadkoms med hjälp av läkemedel.

pic Intravenös tillförsel av läkemedel med avslappnande effekt

Patienten är vaken men avslappnad.

pic Rygg- dvs. spinalbedövning

Med ryggbedövning åstadkommer man en fullständig bedövning av bukregionen och benen.

pic Epiduralbedövning

Vid epiduralbedövning omfattar bedövningen vanligen ett område i form av ett bälte som sträcker sig till bålen eller de nedre extremiteterna.

pic Nerv- och intravenös bedövning

Denna form av bedövning används vanligen vid små och kortvariga operationer.

pic Lokalbedövning

Lokalbedövning orsakar känsellöshet bara i operationsområdet.