Allmän information

 

​​​Information om olika operationsmetoder, narkos och bedövning. Det finns ett särskilt avsnitt om hur man förbereder sig inför operationer av barn. Dessutom hittar du en sjukhusordlista och en lista med vanliga frågor.

​​​​​​​​​​​​
​​​​

Det finns många olika slags operationsmetoder och valet av metod påverkas av patientens ålder, allmänkondition och sjukdomar. Patientens egna önskemål beaktas i mån av möjlighet.

Läs mer...


Olika operationsmetoder

​​​​​​​​​​​​
​​​​

Inom barnkirurgin finns det en mångfald av olika åtgärder. Det finns mer än 500 olika operationer och åtgärder och patienternas ålder varierar från nyfödda till 16-åringar.

Läs mer...


Barn

​​​​​​​​​​​​
​​​​

På Mina Kanta-sidor kan du på ett tryggt sätt ta del av dina patientuppgifter och elektroniska recept och uppgifterna för barn under tio år som du har vårdnaden om.

Läs mer...


Vad är Mina Kanta-sidor?

​​​​​​​​​​​​
​​​​

När du kommer till en operation ger sjukhuset dig stöd av olika slag. I avsnittet nedan finns information om olika stödformer.

Läs mer...


Stöd för patienter som ska opereras

​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​
​​​​

Här hittar du svar på allmänna frågor om operationer, till exempel om man får fotografera i operationssalen.

Läs mer...


Vanliga frågor

​​​​

I denna ordlista har vi samlat medicinska termer och begrepp som ofta används i samband med en operation. Finns det något som saknas i ordlistan eller kräver n​ågon term ytterligare förklaring?

Läs mer...


Medicinsk terminologi